AU PAIR

agata-rebisz

Dziś chciałbym przybliżyć temat Au Pair czyli młodej osoby, która przyjeżdża do Kanady by opiekować się dziećmi. Przylot w celu opieki nad dzieckiem (Au Pair) jest jedną z wielu opcji legalnego przebywania w Kanadzie. Nie jest to oczywiście program dla każdego, wymagane jest spełnienie konkretnych warunków ustalonych przez Urząd Imigracyjny. Osobna kwestia dotyczy wymogów, jakie musi spełnić potencjalny pracodawca, by móc starać się o zatrudnienie osoby z Polski do opieki nad dzieckiem. Przede wszystkim musi otrzymać pozwolenie na zatrudnienie, wydawane przez Urząd Zatrudnienia.

Z doświadczenie znam wiele rodzin, które omijają (celowo bądź nieświadomie) przepisy i zatrudniają dziewczyny do opieki, które są na wizie turystycznej. To nie tylko jest nielegalne, ale także ryzykowne dla rodziny zatrudniającej z wielu przyczyn. Przede wszystkim bowiem do obowiązków rodziny przyjmującej należy bycie zorientowanym w przepisach dotyczących wizy jak i zatrudniania Au Pair na terenie Kanady. Dlaczego rodziny oferujące prace Au Pair idą „na skróty” i nie działają wg. obowiązujących regulacji?

Są na to następujące wyjaśnienia:

– Rodziny nie rozumieją przepisów i procedur emigracyjnych, jak i nie są świadome że takowe istnieją.

– Pozycja Au Pair nie jest uregulowana prawnie w Kanadzie jako forma opieki nad dziećmi i stąd niektóre rodziny ustalają własne reguły.

– Niektóre rodziny otrzymują nieprawdziwe informacje, że wiza pracownicza dla Au Pair nie jest potrzebna i że mogą płacić stawki, które im się podobają bądź tylko dawać „kieszonkowe”.

– Niektóre rodziny potrzebują kogoś do opieki od zaraz więc tym samym nie mają i czasu I cierpliwości by przejść przez cały proces rekrutacji i ubiegania się o wizę.

– Powszechne jest błędne przekonanie że Au Pair są na zasadach „wymiany kulturowej” i że „kieszonkowe” to forma zapłaty za ich pracę.

Co oznacza pojęcie „pracy” w Kanadzie?

Termin „praca” jest szeroko pojmowany jako każda aktywność, za którą otrzymuje się wynagrodzenie bądź prowizję, oraz która jest w bezpośredniej konkurencji z działalnością obywateli kanadyjskich lub stałych rezydentów na kanadyjskim rynku pracy np. z osobami prowadzącymi przedszkola, opiekunami dzieci bądź osób starszych czy niani. Mimo, że definicja jest bardzo rozległa to jest w stanie określić zakres oraz działania związane z praca Au Pair. Au Pair nie są wyłączone z definicji pracy ze względów „wymiany kulturowej”, ponieważ ich podstawowym celem jest płatna opieka nad dziećmi. W świetle przepisów emigracyjnych czy podatkowych nie ma możliwości obejścia tej definicji.

CIC jak i CBSA są głównymi urzędami egzekwującymi przepisy prawa emigracyjnego w Kanadzie. Częścią pracy oficerów CBSA jest egzekwowanie tych regulacji i tym samym nie jest to coś na co przymykają oni oczy. CBSA nie zawaha się odmówić wjazdu Au Pair, która przybyła do Kanady bez odpowiednich dokumentów w postaci wizy pracowniczej. Kłamstwo dotyczące prawdziwego powodu wjazdu do Kanady jest bardzo poważnym przestępstwem, podobnie jak instruowanie takiej osoby by na granicy zatajała fakt, że przyjechała do pracy. Urzędnik CBSA nie ma problemu z wydaniem odmowy wjazdu do Kanady jeśli nie jest przekonany o prawdziwych intencjach wjeżdżającego, jak i tego, że po określonym pobycie wyjedzie on z Kanady. CBSA monitoruje na bieżąco różne strony internetowe i jest doskonale zorientowane w różnych akcjach mających na celu sprowadzenie nielegalnych pracowników do Kanady.

Poza tym osoby, które zatrudniają nielegalnie pracowników są narażone na dotkliwe konsekwencje w postaci kar pieniężnych do 50,000$ włącznie z pozbawieniem wolności do lat 2. Jeśli istnieją jakieś dowody na to, że pracodawca oszukiwał i wprowadzał w błąd Urząd Emigracyjny wtedy kara finansowa może sięgnąć $100,000 jak i 5 lat pozbawienia wolności.

Urząd podatkowy – Canadian Revenue Agency

Bez ważnej wizy pracowniczej Au Pair nie może ubiegać się o SIN (numer ubezpieczenia socjalnego niezbędnego do pracy), jak i nie może pracować. Rodziny zatrudniające takie osoby nie mogą się ubiegać o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem w rozliczeniach podatkowych. Poprzez nielegalne zatrudnienie Au Pair nie tylko można nabawić się bólów głowy, ale także omijają rodziny pewne ulgi podatkowe oraz zwrotu pieniędzy na koniec roku rozliczeniowego. Nie zapominajmy, że osoby legalnie zatrudnione (np. jako Au pair) w Kanadzie również mają prawo wypełniać formularze deklaracji podatkowej jak i otrzymać ewentualny zwrot pieniędzy.

Proszę nie zapominać, że temat, o którym piszę, został zgłębiony, ale nie wyczerpany. Każda sprawa jest inna i w większości przypadków fachowa porada licencjonowanego konsultanta imigracyjnego jest niezbędna.