Barka – Fundacja Pomocy Wzajemnej

str-15-osrodek-barki-w-jaroslawcu

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” powstała w odpowiedzi na rosnące problemy społeczne okresu transformacji. Barbara i Tomasz Sadowscy pragnęli stworzyć środowiska, struktury społeczne, w których „zapomniani oraz niechciani” członkowie społeczeństwa polskiego mieliby szansę rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego. Ta misja „Barki” zaowocowała utworzeniem alternatywnego systemu pomocy, który skupia ludzi  z grup zaniedbanych społecznie, umożliwiając im odbudowanie własnej tożsamości, szeroko pojęte kształcenie i odnalezienie się w nowej rzeczywistości społeczno – ekonomicznej.

Fundacja Barka powstała w 1989 roku wraz z rodzącą się w Polsce wolnością. Powstała z pobudek solidarności z tymi, którzy w wolnej ojczyźnie znaleźli się w najtrudniejszych sytuacjach życiowych. Założyciele Fundacji Barka zamieszkali w pierwszym Domu Barki we wsi Władysławowo k/ Lwówka Wlkp. wraz z 30 rozbitkami życiowymi dzieląc wspólne życie, pracę i środki jako wyraz troski o ich los (nie będąc przez kilka lat w relacji formalnego zatrudnienia, gdyż takiego zaangażowania wymagała sytuacja). Z tego zrodził się ruch społeczny rozwijany w Polsce i zagranicami, gdzie osoby doświadczające najtrudniejszych sytuacji życiowych odbudowując swoje życie pomagają innym w potrzebie. W ten sposób powstał system wspólnot, centrów integracji społecznej i przedsiębiorstw społecznych wspieranych również przez partnerstwa lokalne tworzone przez Barkę we wszystkich regionach w Polsce.

Barka została zaproszona do wsparcia polskich migrantów zarobkowych, którzy znaleźli się na ulicach dużych miast europejskich jak Londyn, Haga, Rotterdam, Utrecht, Dublin, Antwerpia, Bruksela, Reykjavik, Hamburg, a obecnie do Rzymu i do Berlina. To co najbardziej zadziwia partnerów zagranicznych to zaangażowanie w pomoc, tych, którzy kiedyś sami byli bezdomnymi, uzależnionymi, czy mieli problemy z prawem, ale będąc włączeni w system pomocy wzajemnej w Barce” stanęli na nogi” i stali się liderami, którzy poprzez swoje osobiste świadectwo pomagają polskim migrantom za granicą. Przez ostatnie 10 lat z ulic w/w miast powróciło do Polski ponad 21 tys. osób. Większość z nich udało się powiązać z rodzinami, a ok 30 % przeszło przez zintegrowany system reintegracji społeczno-zawodowej w środowiskach lokalnych na terenie całej Polski.

Organizacje, które usamodzielniły się w ramach działań Barki lub, które powstały z inspiracji Barki są rozpoznawalne w całej Polsce. Za przykład podawana jest działalność Spółdzielni Socjalnej Wspólny Stół, która powstałą dzięki wsparciu Ośrodka Wsparcia Przedsiębiorczości Społecznej Barki i otrzymała wyróżnienie w konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2017. Innym przykładem jest Diakonijna Spółka Zatrudnienia ( spółka pożytku publicznego), której jednym z założycieli jest Fundacja Barka, prowadząca działalność we współpracy z Volkswagen, która z zysków za ostatnie lata zbudowała 8 mieszkań dla wcześniej bezdomnych, a obecnie pracowników Spółki (spółka zatrudnia 20 osób, z czego 50 % to osoby z grup wykluczonych społecznie). Te działania zostały docenione przez MPRiPS, które wyróżniło Spółkę w roku 2017.

W 2015 roku inny podmiot wyrosły z Barki, a więc schronisko dla zwierząt w Posadówku „Zwierzakowo” prowadzone przez osoby bezdomne został wyróżniony w konkursie na najlepsze PS roku 2016. W 2014 roku Fundacja Barka otrzymała nagrodę BNP Paribas we Francji za działalność w minionych 25 latach na rzecz solidarności społecznej. Dzięki zaangażowaniu Fundacji Barka i pasji działania powstały przedsiębiorstwa społeczne i CIS-y w wielu gminach na terenie całej Polski tj. w Wielkopolsce ( Rydzynie, Gębiczynie, Wieleniu, Pniewach, Rogoźnie, Środzie, Śremie, Obornikach), na Lubelszczyźnie (w Adamowie, Komarowie Osada,w Krasnymstawie, Nieliszu, Hrubieszowie), na Podkarpaciu ( w Kolbuszowej, Pilznie, Dębicy, Jarosławiu, Lubaczowie), w zachodniopomorskim ( w Potęgowie, Smołdzinie, Słupsku), na Podlasiu (Suwałkach), w śląskim ( w Częstochowie) i wielu innych miejscach.

Przedstawiciele Fundacji Barka zostali też poproszeni, przez MPiPS Macedonii, o pomoc w rozwoju koncepcji przedsiębiorczości społecznej w Macedonii. W październiku minionego roku 23-osobowa delegacja przedstawicieli macedońskich instytucji i organizacji (m.in. przedstawicieli MPiPS, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki) odbyła wizytę studyjną do przedsiębiorstw społecznych i partnerstw lokalnych w środowiskach, gdzie realizuje swoje programy Fundacja Barka. Ta wizyta zainspirowała ich do wdrożenia polskiego modelu PS w Macedonii.

Obecnie Fundacja Barka realizuje też w Poznaniu dużą inwestycje budowlaną tj. remont hostelu dla osób bezdomnych powracających z zagranicy, którego koszt inwestycji wynosi 1 200 000 zł. Miasto Poznań użyczyło Fundacji Barka bezpłatnie budynku po byłym szpitalu na okres 10 lat w zamian za remont obiektu z własnych środków i dostosowanie go do potrzeb powracających z zagranicy migrantów.

Maria Placewicz