Rozumieć co się czyta

pipala

Ponoć około 70 procent ludzi nie rozumie tego co czyta. Nie wiem, jak przeprowadza się takie badania, ale to od biedy można wytłumaczyć – jest przecież tyle tematów na których się nie znamy, więc mimo iż składamy litery jedna po drugiej to za Chiny nie możemy pojąć o co chodzi. Tak jest często w przypadku…

Tylko seks i seks…

pipala

Mam w rodzinie ciocię, przesympatyczną osobę. Ciocia jednak ma taką przypadłość, że lubi rządzić. Nic dziwnego zresztą, wiele lat była dyrektorem dużych zakładów w Polsce. Teraz już od 25 lat jest na emeryturze, ale chęć rządzenia jej nie minęła. Pamiętam takie zdarzenie – w latach 90., w Gliwicach otwarto restaurację McDonald’s. Co to za przybytek,…

Stawiamy kolejny krok

pipala

Pierwszy numer Głosu Polonii zacząłem od zacytowania myśli Winstona Churchilla. Tak się składa, że drugi numer też chciałbym zacząć od tego co rzekł mój ulubiony polityk. Otóż po słynnej bitwie o Anglię ten wybitny brytyjski mówca, strateg, pisarz i historyk, dwukrotny premier Zjednoczonego Królestwa oraz laureat literackiej Nagrody Nobla, powiedział o polskich lotnikach, którzy walnie…

Dzień dobry gazeto!

f2

Wymaga pewnej odwagi w czasach dzisiejszych zakładanie nowej gazety (nawet jeśli to tygodnik lub dwutygodnik). Potężne finansowe korporacje prasowe na ogół je zamykają dziś. Ciągle szuka się „nowej formuły” mediów drukowanych, które przechodzą bezustanny kryzys. Zmniejszanie objętości by zmniejszyć koszty odbija się zmniejszaniem każdego tekstu: zamiast publicystyki, gdzie temat można rozwinąć – felietonistyka, a potem…

Szansa na sukces

pipala

„Nie­ko­niecz­nie bę­dzie le­piej kie­dy bę­dzie ina­czej, ale że­by by­ło le­piej MU­SI być ina­czej” – to myśl Win­sto­na Chur­chil­la, jak­że bli­ska wie­lu lu­dziom, któ­rzy lu­bią wy­zwa­nia. Ona też za­pew­ne przy­świe­ca­ła Ta­de­uszo­wi So­snow­skie­mu z Win­ni­pe­gu, któ­ry ja­ko do­świad­czo­ny Po­lo­nus chciał wy­da­wa­ną przez sie­bie ga­ze­tę – Głos Po­lo­nii – od­świe­żyć.  Po­pro­sił więc o po­moc tzw. mło­dą Po­lo­nię. W…