Nowy paszport – nowy problem

agata-rebisz

Nowy wzór paszportu zdążył już wywołać spore kontrowersje. Wszystko przez zawartą na jednej z pierwszych stron dewizę „Bóg, Honor, Ojczyzna”, używaną od 1943 r. przez polskie siły zbrojne na Zachodzie. Decyzja o umieszczeniu jej na paszporcie, z którego korzystają także osoby niewierzące czy będące innego wyznania, wywołało dyskusję. Pojawiły się wręcz opinie, że jest to naruszanie…

Express Entry oraz Provincial Nominee Program

agata-rebisz

Program prowincjonalnych kandydatów na Kanadę i wysoko wykwalifikowanych programów imigracji ekonomicznej zarządzanych obecnie przez kanadyjski system Express Entry mają odgrywać coraz ważniejszą rolę w kanadyjskiej strategii imigracyjnej w ciągu najbliższych trzech lat. Połączone cele rekrutacyjne dla tych popularnych programów imigracyjnych mają osiągnąć 160 100 nowych stałych mieszkańców w 2021 roku w ramach nowego planu poziomów…

Nowi Kanadyjczycy potrzebni od zaraz

agata-rebisz

W środę 31 października 2018 roku, szanowny Ahmed Hussen, minister ds. Imigracji, Uchodźców i Obywatelstwa, ogłosił nowy wieloletni plan rządowy odnośnie do przyjmowania imigrantów do Kanady w latach 2019-2021. Ten nowy plan imigracyjny przyniesie korzyści wszystkim Kanadyjczykom, ponieważ imigranci przyczyniają się do wzrostu gospodarczego Kanady i pomagają utrzymać Kanadę konkurencyjną w globalnej gospodarce. Minister powiedział,…

Marihuana na granicy

agata-rebisz

Wjazd do Kanady Pomimo faktu, że konopie indyjskie są obecnie legalne i uregulowane dla dorosłych w Kanadzie, nielegalne jest przewożenie konopii przez granicę kanadyjską. Ten zakaz ma zastosowanie nawet jeśli masz prawo do używania marihuany do celów medycznych i bez względu na to, ile masz marihuany z sobą. Nawet jeśli podróżujesz do lub z obszaru,…

Mienie przesiedleńcze

agata-rebisz

Wprowadzając towary na obszar celny Unii Europejskiej osoba zainteresowana sama decyduje, w którym z państw członkowskich Unii Europejskiej chce dokonać zgłoszenia celnego tych towarów do procedury dopuszczenia do obrotu. Jednakże zwolnienia z należności celnych przywozowych towarów ze względu na przeznaczenie można dokonać tylko w tym państwie członkowskim, w którym towary te będą wykorzystywane, czyli w…

Emigracja poprzez ATLANTIC IMMIGRATION PILOT PROGRAM

agata-rebisz

Nowa Fundlandia i Labrador publikuje listę pracodawców wyznaczonych w ramach programu pilotażowego Atlantic Immigration. Władze prowincji zachęcają cudzoziemców do kontaktowania się z wymienionymi pracodawcami. Lista pracodawców z Nowej Funlandii i Labradoru biorących udział w programie pilotażowym Atlantic Immigration została własnie opublikowana, a władze prowincji zachęcają cudzoziemców do nawiązania z nimi kontaktu. Lista zawiera 172 pracodawców,…

Czytelnicy pytają, Agata odpowiada

agata-rebisz

Co to jest LMIA? LMIA to skrót od angielskiego Labour Market Impact Assesment czyli dawne LMO (Labour Market Opinion). LMIA jest to decyzja wydawana przez urzędnika Service Canada dla kanadyjskiego pracodawcy, który chce tymczasowo zatrudnić obcokrajowca, ponieważ nie może znalezć na kanadyjskim rynku pracy żadnego Kanadyjczyka bądz stałego rezydenta, który mógłby i chciał pracować w oferowanym zawodzie. Chciałbym…

Sponsorowanie rodziców i dziadków

agata-rebisz

Rząd Kanady zwiększa liczbę wniosków, które zaakceptuje do przetworzenia w tym roku w ramach programu sponsorowania rodziców i dziadków, z 10 000 do 17 000. Aktualizacja została wydana w czwartek – 9 sierppnia 2018 za pośrednictwem Ministerial Instruction z wniosku Ministra ds. Imigracji Kanady, Ahmeda Hussena. Wiadomość ta jest zgodna z ogłoszeniem przez Immigration, Refugees…

Kogo możemy sponsorować na pobyt stały do Kanady?

agata-rebisz

Mam pytanie dotyczące sponsorowania dorosłej siostry na stały pobyt. Strona internetowa IRCC zawiera następujące informacje: Kogo mogę sponsorować przy użyciu pakietu aplikacji sponsorowania członka rodziny? Można użyć tego pakietu aplikacji do sponsorowania: – dziecka, które adoptowałeś poza Kanadą, gdy byłeś obywatelem kanadyjskim lub stałym mieszkańcem mieszkającym w Kanadzie w momencie adopcji lub dzieckiem, które zamierzasz…