Przeszukiwanie telefonów komórkowych.

agata-rebisz

Czego można się spodziewać na granicy z USA czyli… Straż graniczna w USA może przeszukiwać Twój telefon: oto kilka szczegółów na temat tego jak. 4 stycznia 2018 Amerykanski Urząd Celny i Ochrony Granic (US Customs and Border Protection) wydał nową dyrektywę zatytułowaną „Przeszukiwanie graniczne urządzeń elektronicznych„. W rzeczywistości wydała nową dyrektywę, która określa nowe limity dla…

Wyloty i przyloty

agata-rebisz

PRAWO AGATY. Mamy już 2018 rok i tym samym nowe plany wyjazdowe i w związku z tym napisze dziś o kilku istotnych kwestiach z tym związanych. Podróżujący obywatele polscy (nawet Ci posiający już kanadyjska karte stałego pobytu tzw. permanent residency card) oraz kanadyjczycy po pobycie w Polsce często zastanawiają się, co mogą a czego nie…

Czy możliwe jest orzeczenie rozwodu na emigracji?

agata-rebisz

Coraz częściej zdarzają się przypadki, że po dłuższym okresie pobytu za granicą jednego z małżonków, małżeństwo rozpada się. Rozwodu może domagać się każde z małżonków. Małżonek, który pozostał w kraju, wnosi pozew do sądu okręgowego właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Małżonek przebywający za granicą może wnieść pozew do sądu zagranicznego. Wstępując w związek…

Rozwody w Kanadzie

agata-rebisz

Procedura rozwodu w Kanadzie znacznie różni się od polskiej.  Jest mniej skomplikowana, gdyż rozwód sam w sobie nie rozwiązuje żadnych kwestii prawnych poza unieważnieniem małżeństwa, ani nie wymaga orzeczenia o winie.  Uzyskanie rozwodu nie wymaga od stron stawienia się w sądzie, co znacznie upraszcza procedurę.     Jedyną uznaną przez prawo kanadyjskie podstawą do rozwodu jest …

Emerytury

agata-rebisz

Dzis o kwestiach związanych z pensjami emerytalnymi oraz istniejącymi zapomogami. Na początek – Old Age Security Pension (w skrócie OAS), która oznacza pensję emerytalną dla seniorów i jest największym programem emerytalnym oferowany przez kanadyjski rząd. Jest on opłacany z rządowych dochodów, co oznacza, że podatnik nie wpłaca pieniędzy bezpośrednio na OAS. Ta pensja emerytalna należy…

Program IEC jest już otwarty!

agata-rebisz

Dziesiątki tysięcy potencjalnych nadziei będzie miało nową szansę na uzyskanie pozwolenia na pracę w ramach programu IEC Working Holiday Canada na 2018 r., który został otwarty dla wszystkich uczestniczących krajów w dniu 3 listopada 2017 r. Program INTERNATIONAL EXPERIENCE CANADA (IEC) dostępny jest dla obywateli 33 państw, z którymi Kanada podpisała umowy bilateralne. W programie…

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM ZMIAN

agata-rebisz

11 października 2017 weszły w życie zmiany do Ustawy o Obywatelstwie. Wraz ze zmianami wprowadzonymi w ramach Royal Assent, które uchyliły niektóre postanowienia z poprzedniego rządu, Bill C-24, wprowadził istotne zmiany w obecności fizycznej oraz wieku wymaganego do spełnienia wymagań językowych i wiedzy dla stałych mieszkańców, którzy ubiegają się o obywatelstwo. Nowe wymagania zwiększają elastyczność…

CETA – uregulowania

agata-rebisz

Z końcem września 2017 weszła w życie CETA, czyli umowa podpisana pomiędzy Kanadą a krajami Unii Europejskiej o wzajemnej wymianie handlowo-gospodarczej. CETA zniesie również bariery w handlu. Dzięki temu eksporterzy z UE uzyskają lepszy dostęp do kanadyjskiego rynku. Natomiast dzięki zniesieniu taryf celnych przemysł przetwórczy UE uzyska lepszy dostęp do kanadyjskich ryb.  CETA pomoże obu stronom…

Okres do skorzystania z ulgi podatkowej

agata-rebisz

Dziś chciałabym się zająć zagadnieniem prawa spadkowego, ponieważ otrzymuję wiele telefonów związanych ze spadkami w Polsce. W styczniu 2014 klient otrzymał aktem darowizny działkę budowlaną. Obecnie chce ją sprzedać, a pieniądze przeznaczyć na zakupu innej nieruchomości. Pytanie: – w jakim okresie środki ze sprzedaży muszę przeznaczyć na kupno lokalu aby uchronić się od płacenia podatku…