Nowi Kanadyjczycy potrzebni od zaraz

agata-rebisz

W środę 31 października 2018 roku, szanowny Ahmed Hussen, minister ds. Imigracji, Uchodźców i Obywatelstwa, ogłosił nowy wieloletni plan rządowy odnośnie do przyjmowania imigrantów do Kanady w latach 2019-2021. Ten nowy plan imigracyjny przyniesie korzyści wszystkim Kanadyjczykom, ponieważ imigranci przyczyniają się do wzrostu gospodarczego Kanady i pomagają utrzymać Kanadę konkurencyjną w globalnej gospodarce. Minister powiedział,…

Marihuana na granicy

agata-rebisz

Wjazd do Kanady Pomimo faktu, że konopie indyjskie są obecnie legalne i uregulowane dla dorosłych w Kanadzie, nielegalne jest przewożenie konopii przez granicę kanadyjską. Ten zakaz ma zastosowanie nawet jeśli masz prawo do używania marihuany do celów medycznych i bez względu na to, ile masz marihuany z sobą. Nawet jeśli podróżujesz do lub z obszaru,…

Mienie przesiedleńcze

agata-rebisz

Wprowadzając towary na obszar celny Unii Europejskiej osoba zainteresowana sama decyduje, w którym z państw członkowskich Unii Europejskiej chce dokonać zgłoszenia celnego tych towarów do procedury dopuszczenia do obrotu. Jednakże zwolnienia z należności celnych przywozowych towarów ze względu na przeznaczenie można dokonać tylko w tym państwie członkowskim, w którym towary te będą wykorzystywane, czyli w…

Emigracja poprzez ATLANTIC IMMIGRATION PILOT PROGRAM

agata-rebisz

Nowa Fundlandia i Labrador publikuje listę pracodawców wyznaczonych w ramach programu pilotażowego Atlantic Immigration. Władze prowincji zachęcają cudzoziemców do kontaktowania się z wymienionymi pracodawcami. Lista pracodawców z Nowej Funlandii i Labradoru biorących udział w programie pilotażowym Atlantic Immigration została własnie opublikowana, a władze prowincji zachęcają cudzoziemców do nawiązania z nimi kontaktu. Lista zawiera 172 pracodawców,…

Czytelnicy pytają, Agata odpowiada

agata-rebisz

Co to jest LMIA? LMIA to skrót od angielskiego Labour Market Impact Assesment czyli dawne LMO (Labour Market Opinion). LMIA jest to decyzja wydawana przez urzędnika Service Canada dla kanadyjskiego pracodawcy, który chce tymczasowo zatrudnić obcokrajowca, ponieważ nie może znalezć na kanadyjskim rynku pracy żadnego Kanadyjczyka bądz stałego rezydenta, który mógłby i chciał pracować w oferowanym zawodzie. Chciałbym…

Sponsorowanie rodziców i dziadków

agata-rebisz

Rząd Kanady zwiększa liczbę wniosków, które zaakceptuje do przetworzenia w tym roku w ramach programu sponsorowania rodziców i dziadków, z 10 000 do 17 000. Aktualizacja została wydana w czwartek – 9 sierppnia 2018 za pośrednictwem Ministerial Instruction z wniosku Ministra ds. Imigracji Kanady, Ahmeda Hussena. Wiadomość ta jest zgodna z ogłoszeniem przez Immigration, Refugees…

Kogo możemy sponsorować na pobyt stały do Kanady?

agata-rebisz

Mam pytanie dotyczące sponsorowania dorosłej siostry na stały pobyt. Strona internetowa IRCC zawiera następujące informacje: Kogo mogę sponsorować przy użyciu pakietu aplikacji sponsorowania członka rodziny? Można użyć tego pakietu aplikacji do sponsorowania: – dziecka, które adoptowałeś poza Kanadą, gdy byłeś obywatelem kanadyjskim lub stałym mieszkańcem mieszkającym w Kanadzie w momencie adopcji lub dzieckiem, które zamierzasz…

Gdy dziecko ma majątek

agata-rebisz

Często zdarza się, że niepełnoletnie dziecko dostaje spadek albo darowiznę. Kto wtedy ma prawo decydowac o tym, co się dzieje z majątkiem? Twoja córka dostała w spadku mieszkanie po babci? Daleki krewny przekazał synowi sporą kwotę pieniędzy? Jeśli dzieci są pełnoletnie to same dycydują o ty, co zrobic z otrzymanym majątkiem, Jeśli nie – to…

Utrudnienia dla osób z wyrokiem sądowym

agata-rebisz

Pod koniec roku 2018 wejdą w życie nowe przepisy dotyczące osób mających wyrok karny. Nadchodzące zmiany w przepisach prawa karnego w Kanadzie mogą być powodem odmów: pobytu stałego, kryminalnej rehabilitacji lub przyczyną deportacji dla osób posiadających wyrok za jazdę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, nawet jeśli osoba taka posiada już pobyt stały w Kanadzie….