Emigracja poprzez ATLANTIC IMMIGRATION PILOT PROGRAM

agata-rebisz

Nowa Fundlandia i Labrador publikuje listę pracodawców wyznaczonych w ramach programu pilotażowego Atlantic Immigration. Władze prowincji zachęcają cudzoziemców do kontaktowania się z wymienionymi pracodawcami.

Lista pracodawców z Nowej Funlandii i Labradoru biorących udział w programie pilotażowym Atlantic Immigration została własnie opublikowana, a władze prowincji zachęcają cudzoziemców do nawiązania z nimi kontaktu. Lista zawiera 172 pracodawców, którzy zostali wyznaczeni przez rząd Nowej Funlandii i Labradoru w ramach programu pilotażowego Atlantic Immigration (AIPP), który szybko poszukuje kwalifikujących się pracowników zagranicznych i międzynarodowych absolwentów z ofertą pracy od wyznaczonego pracodawcy na stałe miejsce zamieszkania w Kanadzie. Wyznaczeni pracodawcy wymienieni przez Nową Fundlandię i Labrador oferują pracę niemal w każdym sektorze biznesu prowincji, od kawiarni i restauracji po firmy z branży lotniczej i znajdują się w społecznościach wokół wschodniej prowincji Kanady. Notatka na dole listy brzmi: „Zachęca się obcokrajowców, w tym międzynarodowych absolwentów, zainteresowanych korzystaniem z pilotażu Atlantic Immigration, do skontaktowania się z wymienionymi pracodawcami”. Nowa Fundlandia i Labrador jest obecnie jedyną prowincją biorącą udział w AIPP w celu upublicznienia listy wyznaczonych pracodawców. Według raportu rządowego w Nowej Funlandii i Labradorze przewiduje się tysiące ofert pracy od 2025 r. w wyniku spadku liczby ludności w prowincji wyspiarskiej. Wprowadzony w ubiegłym roku trzyletni program AIPP pomaga pracodawcom w czterech prowincjach atlantyckich Kanady – w Nowej Fundlandii i Labradorze, Nowej Szkocji, Nowym Brunszwiku i na Wyspie Księcia Edwarda – w zatrudnieniu kwalifikujących się pracowników zagranicznych i międzynarodowych absolwentów szkół policealnych w regionie do wykonywania zawodu. Aby wziąć udział w AIPP, pracodawca musi najpierw zostać wyznaczony przez odpowiedni rząd prowincji. Proces ten wymaga określonych zobowiązań ze strony pracodawców, które obejmują pracę z dostawcą usług rozliczeniowych, aby pomóc głównym wnioskodawcom i ich rodzinom przystosować się do życia w Kanadzie.

Rekrutacja w AIPP została ustalona na 1000 w 2018 roku, 2000 na 2019 i 4000 na rok 2020. Jednak jej rosnąca popularność doprowadziła rząd federalny do podniesienia celu w 2018 roku do 2500 w lipcu.

Pilot działa jako partnerstwo między rządem federalnym Kanady a rządami czterech prowincji atlantyckich Kanady.

Jeśli któryś z czytelników jest zainteresowany tym programem i chce uzyskać więcej informacji to proszę o kontakt.