Express Entry oraz Provincial Nominee Program

agata-rebisz

Program prowincjonalnych kandydatów na Kanadę i wysoko wykwalifikowanych programów imigracji ekonomicznej zarządzanych obecnie przez kanadyjski system Express Entry mają odgrywać coraz ważniejszą rolę w kanadyjskiej strategii imigracyjnej w ciągu najbliższych trzech lat.

Połączone cele rekrutacyjne dla tych popularnych programów imigracyjnych mają osiągnąć 160 100 nowych stałych mieszkańców w 2021 roku w ramach nowego planu poziomów imigracyjnych Kanady wydanego w ubiegłym tygodniu – wzrost o 23 procent w porównaniu z ich 2018 docelowymi 129 900.

Łącznie trzy federalne programy o wysokiej kwalifikacjach – federalna klasa robotników wykwalifikowanych (FSW), federalna klasa wykwalifikowanych rzemieslników FST i kanadyjska klasa doświadczenia (CEC) – oraz Kanadyjski Program Nominacji Prowincji (PNP) będą stanowić 44 procent z 1,3 miliona nowych stałych mieszkańców, których Kanada planuje powita

w latach 2018-2021.

Cele rekrutacji na lata 2018-2021 dla PNP Kanady i trzech federalnych kategorii wysoko wykwalifikowanych, którymi zarządza teraz Express Entry, są następujące:

Year

Federal High Skilled Targets

Provincial Nominee Program Targets

Combined total

2018

74,900

55,800

129,900

2019

81,400

61,000

142,400

2020

85,800

67,800

153,600

2021

88,800

71,300

160,100

System Express Entry w Kanadzie jest główną siłą napędową imigracji zarobkowej do kraju. Federalna klasa robotników wykwalifikowanych, federalna kwalifikowana klasa zawodowa i kandydaci z kanadyjskiej klasy doświadczenia są klasyfikowani w puli w oparciu o punkty przyznawane za czynniki związane z kapitałem ludzkim, w tym wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiek i znajomość języka angielskiego lub francuskiego. Kandydaci o najwyższej randze są zaproszeni o ubieganie się o stały pobyt w Kanadzie poprzez regularne losowanie z puli.

Kanadyjski Prowincjonalny Program Nominacyjny umożliwia uczestniczącym prowincjom i terytoriom wyznaczanie określonej liczby kandydatów na imigrantów ekonomicznych każdego roku na pobyt stały.

Każda uczestnicząca prowincja i terytorium ma co najmniej jedną kategorie PNP, który pozwala mu nominować kandydatów na Express Entry na pobyt stały. Kandydaci z prowincjonalną nominacją otrzymują dodatkowe 600 punktów w porównaniu do wyniku punktowego w Express Entry i przenoszą się do przodu linii na Zaproszenie do Aplikacji (ITA) na stały pobyt w Kanadzie.

Z 49,724 nowych stałych mieszkańców, którzy zostali przyjęci do Kanady za pośrednictwem PNP w 2017 r., 13 531 uzyskano dzięki PNP opartemu na Express Entry. Był to wzrost o 73 procent w porównaniu z wejściami Express Entry PNP w 2016 r., według danych z Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC).

Ogólnie rzecz biorąc, rekrutacja w ramach różnych programów imigracji zarobkowej w Kanadzie stanowiła prawie 60 procent wszystkich przyjęć do Kanady w 2017 r., co rząd Kanady zamierza utrzymać co roku do 2021 r.

Federalne wysokie kwalifikacje przyjęć dla trzech federalnych programów o wysokim poziomie umiejętności mają wzrosnąć o 18,5 procent w okresie od 2018 r. do 2021 r. w ramach nowego wieloletniego planu poziomów, z 74 900 do 88,800 przyjęć. Cel dla programów zarządzanych przez Express Entry zwiększy się do 85.800 w 2020 r., a docelowo do 88,800 w 2021 r. W bieżącym roku dane IRCC z pierwszych ośmiu miesięcy 2018 roku pokazują nieco ponad 56 000 przyjęć do Kanady w ramach trzech kategorii federalnych wysokich kwalifikacji do końca sierpnia, pozostawiając Kanadzie cztery miesiące na osiągnięcie rocznego celu wynoszącego 74 900 dla tej kategorii.

Program Prowincjonalny – Provincial Nominee Program

Kanadyjskie PNP również będą kontynuować wzrost, jaki odnotowały w ostatnich latach. Docelowy cel dla Kanadyjskiego Programu dla Nominowanych Prowincji, który wynosi 55 000 w roku 2018, wzrośnie o 29 procent w ciągu najbliższych trzech lat.

W 2019 r. cel przyjęć PNP ustalono na 61 000, co oznacza wzrost o 5000 w stosunku do 2018 r. Na 2020 i 2021 r. IRCC planuje zwiększyć liczbę przyjęć PNP do odpowiednio 67 800 i 71 300.

W swoim rocznym raporcie złożonym do Parlamentu w ubiegłym tygodniu, IRCC stwierdziła, że PNP Kanady pomogły zmienić wzorce lądowania imigracji poza dużymi miastami Kanady, takimi jak Toronto (Ontario), Montreal (Quebec) i Vancouver (Kolumbia Brytyjska).