Fakty emigracyjne

agata-rebisz

Przyjazd turystyczny do Kanady bardzo często kończy się legalnym, lub nielegalnym przedłużeniem pobytu. Poniżej kilka faktów, które powinien poznać turysta zanim zdecyduje się przedłużyć swój pobyt w Kanadzie, lub rozpocząć starania emigracyjne.

Fakt 1. Kanada nie odnotowuje, kto z niej wyjeżdża. Oznacza to, że w chwili obecnej przed wylotem z Kanady na lotnisku nie jest wbijana żadna pieczątka (robione są odpowiednie adnotacje tylko w przypadku, jeżeli ktoś jest deportowany). Podobnie z wlotem – nie zostaje wbita do paszportu żadna pieczątka.

Fakt 2. Turysta, który zdecyduje się legalnie przedłużyć swój pobyt w Kanadzie, tzn. przedłużyć wizę turystyczną – musi udowodnić, że powód jego przyjazdu do Kanady jest „tymczasowy”, tzn. turystyczny. Jeżeli turyście zostanie przyznane przedłużenie na 6 miesięcy, nie oznacza to, że będzie mógł przedłużać tę wizę w nieskończoność.

Fakt 3. Turysta, który złożył wniosek o przedłużenie wizy turystycznej i otrzymał decyzję negatywną otrzymuje dobrowolny nakaz wyjazdu z Kanady. Nakaz ten nie jest deportacją, ale może się w nią przeistoczyć, jeżeli turysta zdecyduje się pozostać w Kanadzie nielegalnie.

Fakt 4. Obywatel, lub stały rezydent Kanady może sponsorować starania emigracyjne współmałżonka/ konkubenta/ dziecka czy rodzica/ dziadka.

Fakt 5. Zgodnie z najnowszymi statystykami, liczba wygranych spraw o uchodźstwo (refugee) złożonych przez obywateli polskich wynosi zaledwie miedzy 1% a 3%. W praktyce oznacza to, że 100 złożonych wniosków o uchodźstwo (refugee) rocznie tylko 3 wnioskodawców otrzymuje ten status.

Fakt 6. W momencie złożenia wniosku – kandydat na uchodźcę (refugee) potwierdza własnym podpisem, że opuści Kanadę dobrowolnie, jeżeli otrzyma decyzje negatywną w swojej sprawie.

Fakt 7. Kandydat na uchodźcę otrzymuje pozwolenie na pracę i ubezpieczenie zdrowotne, ale tylko na czas rozpatrywania sprawy.

Fakt 8. Turysta ma prawo do pracy w Kanadzie po otrzymaniu pozwolenia, a nie złożenia aplikacji – w przeciwnym wypadku pracuje nielegalnie.

Fakt 9. Pracodawca z Kanady, który chce zatrudnić Polaka musi wystąpić do Urzędu Zatrudnienia (Service Canada) o zgodę na zatrudnienie obcokrajowca.

Fakt 10. Bez komunikatywnej znajomości angielskiego i co najmniej 2 lat doświadczenia zawodowego na danym stanowsku pracy jest bardzo cieżko uzyskac wize pracowniczą.

Fakt 11. Oferta pracy od pracodawcy kanadyjskiego jest podstawowym wymogiem większości prowincjonalnych programów emigracyjnych.

Fakt 12. Turysta może otworzyć konto w banku j jest to tzw. „non resident account”.

Fakt 13. Osoby do 35 roku życia mają większe szanse na emigracje.

Fakt 14. Czas rozpatrywania spraw przez Urząd Emigracyjny w Kanadzie jest stosunkowo długi. Sprawy na ogół trwają od 1 roku do 2-3 lat w zależności od rozpatrwanej kategorii . Nie ma możliwości załatwienia stałego pobytu w Kanadzie w dwa miesiące od złożenia dokumentów w Urzędzie Emigracyjnym, chyba że poprzez obecny system Express Entry, który stara się sfinalizowac wniosek w ciągu 6 miesięcy.

Fakt 15. Ani rząd kanadyjski, ani Urząd Emigracyjny nie ogłosił do chwili obecnej żadnego programu na szczeblu federalnym, mającego legalizować pobyt stały osób przebywających w Kanadzie nielegalnie.

Fakt 16. O odnowienie wizy turystycznej można się starać do 30 dni od jej wygaśnięcia. Data ważności wizy wyznaczona data przylotu/ wjazdu do Kanady.

Fakt 17. Tylko sprawy humanitarne i w niektórych przypadkach sprawy rodzinne załatwiane są na terytorium Kanady.

Fakt 18. „Pre-Removal Risk Assessment” – to procedura proponowana osobie, która ma nakaz wyjazdu z Kanady. Procedura ta polega na oszacowaniu przed usunięciem kandydata z Kanady, na ile jest dla niego niebezpiecznie w jego państwie pochodzenia.

Fakt 19 i ostatni. Większość spraw emigracyjnych załatwianych jest korespondencyjnie. W związku z tym nie ma możliwości osobistej rozmowy z urzędnikiem prowadzącym naszą sprawę. Urzędnik może sobie zażyczyć spotkania z osobą starającą się o pobyt, ale może również powziąć decyzję na podstawie dostarczonych dokumentów.

Na zakończenie krótka refleksja. Podane powyżej fakty można łatwo sprawdzić. Można dotrzeć do danych źródłowych, precedensów prawnych, danych statystycznych, zarządzeń wewnętrznych i aktów prawnych na podstawie których zostały sporządzone.

Wielu turystów widzi w Kanadzie szansę na lepsze jutro i za wszelka cenę stara się w niej pozostać, nie zważając na możliwości kwalifikacji prawnej ich sprawy, oraz na konsekwencje prawne powstałe w wyniku popełnienia przestępstw emigracyjnych, lub karnych. Kierowani nadzieja na lepsze życie zapominają o tym, że popularna reguła „nie ma takiej sprawy, której nie dałoby się załatwić” – jakkolwiek jest bardzo trafna – jak każda reguła posiada wyjątki.

Dlatego, zanim zdecydujecie się rozpocząć starania emigracyjne pamiętajcie, że bardzo istotne jest, w jaki sposób te działania rozpoczniecie. Konsekwencje błędnie rozpoczętej sprawy emigracyjnej mogą ciągnąć się latami i bardzo utrudnić rozpatrzenie podania o pobyt stały w Kanadzie.