Gloria Poloniae dla Franciszka Kossa

str-10-sapieha

Franciszek KOSS to pułkownik Wojsk Polskich, niegdyś dyrektor Korpusu Kadetów w Kaliszu, urzędnik w Naczelnym Zarządzie Komunikacji Lądowych i Wodnych w Królestwie, kawaler wielu orderów. Franciszek KOSS w 1809 r. ukończył Szkołę Aplikacyjną w jej pierwszym turnusie. Odbył kampanię z armią Napoleona w latach 1812-13 (Witebsk, Smoleńsk, Możajsk, Wiaźma, Krasne, Berezyna), odznaczył się przy rozpoznawaniu przeszkód wodnych podczas odwrotu Wielkiej Armii spod Moskwy. Po kapitulacji twierdzy w Gdańsku dostał się do niewoli rosyjskiej. W armii Królestwa Polskiego 22 stycznia 1815 r. przydzielony do Kwatermistrzostwa Generalnego, w 1816 zajmował się wytyczaniem granicy z Austrią. Od 5 listopada 1818 r. podpułkownik. 17 listopada 1824 r. mianowany dyrektorem nauk w Korpusie Kadetów w Kaliszu. Od 24 maja 1829 pułkownik. 26 marca 1827 r. otrzymał order św. Anny 2 klasy, KOSW 3 klasy, a 24 maja 1830 r znak honorowy za 20 lat nieskazitelnej służby oficerskiej.str-10-gloria-poloniae-order-2

W powstaniu 26 lutego 1831 r. komendant fortyfikacji przedmieścia Praga, potem szef sztabu 2 Dywizji Piechoty gen. Giełguda. Należał do korpusu Giełguda, uczestniczył w wyprawie na Litwę. 13 lipca 1831 r. przeszedł z Giełgudem do Prus, został internowany w Rastembergu. Przybył 28 sierpnia 1832 r. do Warszawy, stawił się przed KRW, ponowił przysięgę wierności carowi. Urzędnik w Zarządzie Komunikacji Lądowej i Wodnej. W 1834 oddany pod nadzór policyjny jako podejrzany o kontakty z emisariuszami. W ostatnich latach życia pozbawiony pracy i środków utrzymania, pozostawał pod opieką kapucynów w Warszawie. Zm. 30 lipca 1841 r. w klasztorze kapucynów, pochowany na cmentarzu Powązkowskim.

………………………………………………………………..

Order Gloria Poloniae został powołany przez rodzinę Sapiehów w XIX wieku. Otrzymali go m.in.: gen. Tadeusz Kościuszko za całokształt działalności wojskowej i politycznej; płk Jan Kozietulski za wzorową służbę wojskową i brawurowe zwycięstwo pos Samosierrą; Julian Ursyn Niemcewicz za działalność polityczną; Adam Mickiewicz za twórczość patriotyczną; płk Ludwik Pac za wirną służbę Ojczyźnie.

Znakomitość tych osób jest niezaprzeczalna! Akty nadania figurują w dokumentach rodzinnych księcia Leona Sapiehy.

str-10-gloria-poloniae-order-1Order Gloria Poloniae został reaktywowany w 2015 roku.

Pierwszym, który go otrzymał był hr. Tadeusz Koss – niestrudzony bojownik o Polskę niepodległą. Było to w 2016 roku.

Jako drugi order otrzymał w 2016 roku Andrzej Manuski wydawca gazety Takie Życie za propagowanie polskości.

Trzecim orderem kapituła uhonorowała Ryszarda Wrzaskałę za całokształt twórczości i wkład w kulturę narodową. Było to we wrześniu 2017 roku.

11 listopada 2017 roku kolejnym wielkim człowiekim uhonorowanym Orderem Gloria Poloniae został pułkownik Franciszek Koss.