Kanadyjczycy do Europy tylko z ETIAS

agata-rebisz

Obywatele 61 krajów spoza Unii Europejskiej (UE), może wjechać do strefy Schengen bez konieczności posiadania wizy. Wśród nich jest też Kanada.

Obywatele tych krajów mogą podróżować do krajów strefy Schengen w celach służbowych lub turystycznych na okres do 90 dni. W ciągu tych 90 dni odwiedzający nie mogą pracować ani uczyć się, ale mogą angażować się w działalność biznesową i turystyczną.

Ponadto niedawne obawy dotyczące bezpieczeństwa związane z terroryzmem i kryzysem migracyjnym wymagały lepszego zarządzania tym, kto przekracza granice UE. UE stale deklaruje swój cel, jakim jest sprawienie, by podróżowanie w jej granicach było bezpieczniejszym doświadczeniem.

Aby ograniczyć procedury i czas oczekiwania, a także rozwiązać problemy bezpieczeństwa, Komisja Europejska opracowała rozwiązanie – ETIAS (European Travel Information and Authorization System). Jest to całkowicie elektroniczny system, który pozwala i śledzi odwiedzających z krajów, które nie potrzebują wizy, aby wejść do strefy Schengen. W pewnym sensie przypomina elektroniczny system autoryzacji podróży w USA (ESTA), który służy podobnemu celowi. Procedury prawne do przyjęcia ETIAS rozpoczęły się w 2016 r., A system ma zostać wprowadzony do 2021 r.

Kanadyjczycy, którzy zamierzają podróżować do Unii Europejskiej w celach służbowych lub wypoczynkowych, będą musieli złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku wizowego ETIAS począwszy od 2021 r. Europejski system informacji i zezwoleń na podróż (ETIAS) otrzymał wsparcie ze wszystkich krajów członkowskich UE. Władze mają nadzieję na ograniczenie nielegalnej imigracji i lepszą ochronę przed zagrożeniem atakami terrorystycznymi. Po wdrożeniu obywatele Kanady podróżujący do Europy z Kanady będą musieli posiadać wizę.

WYMOGI DOTYCZĄCE WIZY DLA OBYWATELI KANADYJSKICH

Istnieje kilka wymogów dotyczących wiz dla obywateli Kanady podróżujących do Europy. Obywatele Kanady będą potrzebowali ważnego paszportu, adresu e-mail i ważnej karty kredytowej lub debetowej. O ile nie dostarczą tych dokumentów, potencjalni podróżnicy do Unii Europejskiej nie będą mogli ubiegać się o zwolnienie z obowiązku wizowego ETIAS.

Po zatwierdzeniu zwolnienie z obowiązku wizowego ETIAS w Kanadzie daje obywatelom Kanady zezwolenie na wjazd do europejskiej strefy Schengen. Zniesienie wiz dla ETIAS dla Kanadyjczyków, po wdrożeniu, ma na celu ograniczenie ograniczeń podróży przy jednoczesnym podniesieniu standardów bezpieczeństwa w podróżach międzynarodowych.

Składając wniosek o zniesienie wizy w Europie, obywatele Kanady muszą również uiścić opłatę z góry za pomocą bezpiecznej karty kredytowej lub karty debetowej. Po zatwierdzeniu autoryzacja podróży ETIAS zostanie wysłana do skrzynki odbiorczej wnioskodawcy.

W JAKI SPOSÓB OBYWATELE KANADY MAJĄ ZASTOSOWAC SIĘ DO ETIAS?

Aby uzyskać zwolnienie z obowiązku wizowego online ETIAS, obywatele Kanady muszą złożyć wniosek przez Internet. Proces rejestracji ETIAS jest prosty i szybki, aby przyspieszyć proces zatwierdzania. Podobnie jak w przypadku programu ESTA już istniejącego w Stanach Zjednoczonych, wnioskodawcy odpowiedzą na niektóre pytania dotyczące bezpieczeństwa, a także udzielą informacji o swoich planach podróży.

Ideą tych ścisłych kontroli podróży jest to, że podróżni mogą zostać poddani kontroli wstępnej przed wejściem na pokład samolotu do Europy. Dzięki tym kontrolom bezpieczeństwo na europejskich lotniskach znacznie się poprawi.

Po dostarczeniu przez pasażera wymaganych informacji i uiszczeniu nominalnej opłaty ETIAS, pasażer powinien otrzymać zatwierdzone zwolnienie z obowiązku wizowego ETIAS pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin, w większości przypadków.

PODRÓŻ DO EUROPY Z KANADY

Obywatele Kanady nie wymagają obecnie zniesienia wiz w przypadku pobytów krótkoterminowych w celach turystycznych, rodzinnych lub biznesowych. Ale gdy program ETIAS zostanie w pełni wdrożony w 2021 r., Obywatele Kanady będą musieli mieć wizę ETIAS w celu podróży do strefy Schengen.

Ponadto będą obowiązywały dalsze ograniczenia podróżowania podczas podróży do Europy z Kanady. Obejmuje to zakaz niektórych materiałów, takich jak broń palna lub import / eksport waluty, perfum lub alkoholu.

Wszyscy obywatele Kanady muszą złożyć wniosek o wize ETIAS w celu podróży do strefy Schengen, w tym osoby małoletnie.

Należy pamiętać, że od 2021 r. Obywatele Kanady będą musieli mieć ważne zwolnienie z obowiązku wizowego, aby podróżować do Europy w przypadku pobytów krótkoterminowych.

OBECNE PROCEDURY  na rok 2019

 

Obywatele Kanady

Obywatele Kanady mogą wjeżdżać i przebywać na terenie Polski bez wizy do 90 dni w okresie 180 kolejnych dni od momentu pierwszego wjazdu, niezależnie od celu pobytu (turystyka, studia, praca, spotkania biznesowe, itp.). Mimo braku wymogu wizy, może być jednak konieczne uzyskanie zezwolenia na wykonywanie pracy.

W przypadku pobytu dłuższego niż 90 dni, należy uzyskać wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy.

 

Obywatele krajów innych niż Kanada

Obywatele krajów innych niż Kanada mogą potrzebować wizy w celu wjazdu i pobytu w Polsce. Lista państw, których obywatele nie potrzebują wizy w celu wjazdu i pobytu w Polsce przez okres do 90 dni jest dostępna tutaj. Obywatele państw niewymienionych na powyższej liście muszą uzyskać wizę przed wjazdem do Polski. Wniosek o wizę w celu wykonywania pracy w Polsce można złożyć tylko w polskim Konsulacie właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

 

Posiadanie wizy nie gwarantuje wjazdu na terytorium RP.  O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

Aby uzyskać wizę krajową lub wizę Schengen należy wypełnić aplikacje online na stronie www.e-konsulat.gov.pl. Tylko aplikacja wypełniona online, wydrukowana i podpisana jest podstawą do spotkania wizowego.

Uproszczona procedura wizowa dla członka rodziny obywatela UE

Procedura dotyczy cudzoziemców, którzy podróżują do państwa członkowskiego będącego innym państwem członkowskim UE niż państwo, którego obywatelstwo posiada członek jego rodziny -obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie.

Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie. Osoby wnioskujące o wizę przyjmowane są w konsulacie bez obowiązku wcześniejszej rejestracji.