Kanadyjski system emigracyjny 

agata-rebisz

Każdego roku miliony ludzi z całego świata przyjeżdżają do Kanady, aby tymczasowo odwiedzić, pracować lub uczyć się. Ponadto ponad 300 000 osób jest co roku zatwierdzanych, aby Kanada stała się stałym domem w trzech szerokich kategoriach – imigracja ekonomiczna, łączenie rodzin i względy humanitarne. Bo kanadyjski system emigracyjny jest światowym liderem i zapewnia wiele możliwości tym, którzy chcieliby tu przyjechać. Nie oznacza to, że Kanada oferuje każdemu darmowy bilet. Niezależnie od tego, czy masz tymczasowy status chroniony, czy nie masz statusu w Stanach Zjednoczonych lub pochodzą z dowolnego regionu świata, obowiązuje ścisły proces. Możesz pomyśleć, że kiedy już wejdziesz, jesteś na stałe, ale to nie jest takie proste. 

Aby móc pozostać w Kanadzie, musisz przejść kilka ważnych kroków w systemie imigracyjnym.

Kiedy wjeżdżasz do Kanady poza oficjalnym przejściem granicznym zostajesz natychmiast przechwycony i zatrzymany przez policję. Stajesz wtedy przed rygorystycznym procesem, aby ustalić, czy masz uzasadnione roszczenie uchodźcy zgodnie z prawem kanadyjskim i międzynarodowym. Obejmuje to pełne bezpieczeństwo i kontrolę. Nie ma gwarancji, że będziesz mógł zostać w Kanadzie. Jeśli okaże się, że nie potrzebujesz ochrony Kanady, inicjowany jest proces usunięcia Cię z Kanady.

Istnieje jednak wiele legalnych sposobów przyjazdu do Kanady w celu odwiedzenia, nauki, pracy lub zamieszkania.

Programy imigracji gospodarczej i rodzinnej

Większość osób, które z powodzeniem ubiegają się o pobyt stały, są wybierane w kanadyjskich programach imigracji zarobkowej:

Express Entry: Pierwszym krokiem dla większości imigrantów ekonomicznych jest złożenie profilu w Express Entry. W profilu osoba otrzymuje punkty rankingowe na podstawie umiejętności językowych, wykształcenia, umiejętności i doświadczenia. Co dwa tygodnie kandydaci z największą liczbą punktów są zaproszeni do ubiegania się o pobyt stały.

Prowincjonalny program nominacji: prowincje (z wyjątkiem Quebecu) wyznaczają imigrantów, których chcieliby, w oparciu o ustalone kryteria, które odpowiadają ich własnym potrzebom.

Quebec-Selected Skilled Workers: Prowincja Quebec wybiera własnych wykwalifikowanych pracowników.

Program wizowy dla początkujących tzw. Start-up: Przedsiębiorcy z pomysłami na biznes i wsparciem kanadyjskich inwestorów mogą zostać stałymi mieszkańcami i rozpocząć działalność tutaj.

Program dla opiekunów: Osoby, które zdobyły doświadczenie w pracy w Kanadzie albo kwalifikują się by takimi osobami zostać, zapewniając opiekę domową dzieciom lub osobom o wysokich potrzebach medycznych, mogą ubiegać się o pobyt stały.

Za pośrednictwem Family Class obywatele Kanady i stali mieszkańcy mogą sponsorować bliskich, aby dołączyć do nich w Kanadzie. Obejmuje to małżonków i konkubentów, dzieci na utrzymaniu, rodziców i dziadków.

Przesiedlenie uchodźców

Kanada ma również dumną tradycję humanitarną. Tradycja ta obejmuje przesiedlanie uchodźców z zagranicy oraz system azylowy w Kanadzie dla osób z uzasadnioną obawą przed prześladowaniem, torturami lub śmiercią. Podczas gdy uprawnieni do ubiegania się o azyl mogą mieszkać w Kanadzie, podczas gdy czekają na rozstrzygnięcie ich roszczenia, odrzucone roszczenie oznacza, że oczekuje się, że opuszcza Kanadę – lub zostaną usunięci. 

Możliwości czasowego zamieszkania w Kanadzie

Oprócz możliwości ubiegania się o stałe miejsce zamieszkania, istnieje również wiele dróg do tymczasowego przyjazdu do Kanady jako turysta, pracownik lub student.

Kanada ma jeden z najbardziej hojnych programów na świecie dla studentów zagranicznych. Tutejsze znakomite instytucje akademickie goszczą obecnie ponad 400 000 międzynarodowych studentów. Podczas studiów większość studentów może zdobyć doświadczenie zawodowe i po ukończeniu studiów może kontynuować pracę w Kanadzie przez okres do trzech lat. Mając doświadczenie w nauce i pracy w Kanadzie, wielu studentów ubiega się o imigrację na stałe.

Pracownicy tymczasowi są również witani każdego roku za pośrednictwem programów zezwoleń na pracę w Kanadzie. Podobnie jak studenci, tysiące pracowników zdobywają doświadczenie, którego potrzebują w Kanadzie, aby następnie ubiegać się o pobyt stały.

Możliwości tymczasowej pracy w Kanadzie obejmują:

Tymczasowy program dla zagranicznych pracowników na podstawie LMIA: Pracodawcy, którzy nie byli w stanie znaleźć Kanadyjczyków lub stałych kanadyjskich rezydentów do pracy, którą mają do dyspozycji, mogą uzyskać pozwolenie na zatrudnienie pracowników z innych krajów do niemal każdego rodzaju pracy.

Międzynarodowy program mobilności: niektórzy pracownicy mogą być zatrudniani przez pracodawców bez potrzeby uzyskania zezwolenia ze względu na korzyści, jakie przyniosą do Kanady. Obejmuje to naukowców, niektórych ludzi biznesu i specjalistów, pracowników o specjalistycznej wiedzy przenoszonych przez ich pracodawcę do Kanady i innych.

Międzynarodowe doświadczenie z Kanady tzw International Experience Category: Młodzi ludzie z krajów, z którymi Kanada ma podpisane umowy, mogą ubiegać się o przyjazd do Kanady na wakacje robocze, staż lub doświadczenie jako młody profesjonalista.

Najlepszym sposobem na przyjazd bądź pozostanie w Kanadzie jest złożenie wniosku za pośrednictwem jednego z oferowanych programów emigracyjnych. Zapraszam wszystkie zainteresowane osoby na konsultacje, podczas której będzie możliwe określenie dostępnych opcji emigracyjnych oraz ustalenie strategi działania.