Kogo możemy sponsorować na pobyt stały do Kanady?

agata-rebisz

Mam pytanie dotyczące sponsorowania dorosłej siostry na stały pobyt. Strona internetowa IRCC zawiera następujące informacje: Kogo mogę sponsorować przy użyciu pakietu aplikacji sponsorowania członka rodziny? Można użyć tego pakietu aplikacji do sponsorowania:

– dziecka, które adoptowałeś poza Kanadą, gdy byłeś obywatelem kanadyjskim lub stałym mieszkańcem mieszkającym w Kanadzie w momencie adopcji lub dzieckiem, które zamierzasz adoptować w Kanadzie. Zapoznaj się z dodatkiem A (appendix A).

– swojego brata lub siostry, bratanka lub siostrzenica, wnuka lub wnuczki, jeżeli jest sierotą, ma mniej niż 18 lat i nie pozostaje w związku małżeńskim lub w związku małżeńskim;

– każdej innej osoby, bez względu na wiek, z którą utrzymujesz relację rodzinną, jeśli nie masz współmałżonka, wspólnika, partnera małżeńskiego, syna, córki, matki, ojca, brata, siostry, dziadka, babci, wujka, ciotka, bratanica lub siostrzeniec, który jest obywatelem Kanady/ zarejestrowanym Indianinem, stałym rezydentem.”

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/application-forms-guides/guide-5196-sponsorship-adopted-children-other-relatives-sponsor.html


PYTANIE: Czy siostra kwalifikuje się, nawet jeśli nie jest nieletnia?

Zdrowy rozsądek podpowiada, iż termin ten obejmuje braci i siostry, poniżej 18 roku życia ale „brat lub siostra poniżej 18 lat” i „każda inna osoba” wykluczają się wzajemnie. Wydaje się, że punkt # 2 nakłada ograniczenia na siostrę (i brata, siostrzenicę, siostrzeńca), a trzeci punkt nie podnosi ich wyraźnie.
Odpowiedź:

Zawsze mówię, że bezwzględnie konieczne jest, aby zawsze przeczytać to, co mówi prawo, zanim oprze się na stronie internetowej IRCC. Chociaż strona internetowa może być pomocna, treść jest po prostu interpretacją tego, co faktycznie mówi prawo. Ta interpretacja może czasami być myląca, a czasami może nawet być oczywiście niepoprawna. Krótko mówiąc, strona internetowa nie jest prawem.

Wydaje się, że ludzie mylą korzystanie z konkretnego pakietu aplikacji z samym prawem, o tym, kto może być sponsorowany. Cytowany przez czytelnika cytat jest po prostu informacją, że można użyć wskazanego pakietu aplikacji do wielu różnych rodzajów sponsoringu Rodzinnej Klasy, w tym typu „adoptowanego dziecka”, „osieroconego członka rodziny” lub „samotnego Kanadyjczyka”. Cytat mówi o trzech zupełnie odmiennych klasach krewnych sponsorowanych.


Wracając do pierwszych zasad, listę krewnych kwalifikujących się do sponsorowania w klasie rodzinnej można znaleźć w s.117 przepisów dotyczących imigracji i ochrony uchodźców (http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/sor -2002-227 / strona-27.html # h-71). Istnieje OECD różnych klas krewnych, którzy są sponsorowani. Pełna lista jest następująca:

117 (1) Cudzoziemiec jest członkiem rodziny, jeżeli w odniesieniu do sponsora cudzoziemcem jest:

(a) współmałżonka partnera, partnera prawnego lub partnera małżeńskiego;

(b) dziecko pozostające na utrzymaniu sponsora;

(c) matka lub ojciec sponsora;

(d) matka lub ojciec matki lub ojca sponsora;

(e) osoba, której rodzice zmarli, która nie ukończyła 18 lat, która nie jest małżonkiem lub partnerem, i która jest dzieckiem matki lub ojca sponsora, dziecko dziecka matki lub ojca sponsora, lub dziecko dziecka sponsora;

f) osoba poniżej 18 roku życia, którą sponsor zamierza przyjąć w Kanadzie, jeżeli przysposobienie nie jest podejmowane głównie w celu uzyskania jakiegokolwiek statusu lub przywileju na podstawie ustawy,

w przypadku gdy adopcja jest adopcją międzynarodową, a kraj, w którym dana osoba zamieszkuje i kraj jej przeznaczenia, są stronami Konwencji haskiej o adopcji, właściwy organ kraju i prowincji zatwierdził przyjęcie na piśmie jako dostosowując się do tej konwencji, oraz jeżeli adopcja jest adopcją międzynarodową, a kraj, w którym dana osoba zamieszkuje lub dana osoba docelowa nie jest stroną konwencji haskiej o adopcji (A), została oddana do adopcji w kraju które zamieszkują lub są w inny sposób legalnie dostępne w tym kraju do adopcji i nie ma dowodów, że zamierzone przyjęcie ma na celu handel dziećmi lub nieuzasadnione zyski w rozumieniu Konwencji haskiej o adopcji, oraz (B) właściwy organ prowincji docelowej osoby oświadczył na piśmie, że nie sprzeciwia się przyjęciu;

h) krewny sponsora, bez względu na wiek, jeżeli sponsor nie ma współmałżonka, partnera wspólnego, partnera małżeńskiego, dziecka, matki lub ojca, krewnego będącego dzieckiem tej matki lub ojciec, krewny będący dzieckiem dziecka tej matki lub ojca, matka lub ojciec tej matki lub ojca lub krewnego będącego dzieckiem matki lub ojca tej matki lub ojca który jest Kanadyjczykiem obywatel, mieszkaniec Indii lub mieszkaniec stały, lub (ii) którego wniosek o wjazd do Kanady i pobyt w Kanadzie jako stałego rezydenta może sponsorować sponsor.


Jak widać z powyższej listy, s.117 (1) (e) odnosi się do osieroconych krewnych, którzy są sponsorowani w pewnych okolicznościach. Odnosi się także, zupełnie osobno, do każdego innego krewnego, niezależnie od wieku, jeśli sponsor nie ma ŻADNYCH krewnych z podanej listy, którzy są albo PR lub obywatelami, albo w inny sposób sponsorowani spoza Kanady. W przypadku bardzo interesującego orzeczenia Federalnego Sądu Apelacyjnego dotyczącego interpretacji niniejszego podrozdziału zobacz Bousaleh v. MCI, 2018 FCA 143.

Przyjmuję z opisu czytelnika w pytaniu, że sponsorowana siostra ma ponad 18 lat i nie jest adoptowana przez sponsora. Oznacza to, że jedynym sposobem na zakwalifikowanie się do sponsorowania jest s.117 (1) (h) czyli jeśli nie ma nikogo po obu stronach to jest to możliwe.

W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt.