Kolejna zmiana na lepsze

agata-rebisz

Z poczatkiem września 2019 roku weszła w życie bardzo istotna i korzystna zmiana w prawie imigracyjnym Kanady, a mianowicie 2-letni (od 9 września 2019 r. do 9 września 2021 r) pilotażowy program pozwalający na to, aby osoby niezdeklarowane uprzednio mogły być sponsorowane do Kanady.

Tymczasowe ułatwienia/ zmiana w przepisach dotyczy wszystkich następujących aplikacji:

– wnioski są nadal rozpatrywane na dzień 31 maja 2019 r. (ostateczna decyzja nie została podjęta przed tą datą)

– wnioski otrzymane między 31 maja 2019 r. a 9 września 2021 r.

– wnioski oczekujące na rozpatrzenie pomiedzy 31 maja 2019 r. a 9 września 2021 r.

Zmiana ułatwi imigrację do Kanady dla osób dotkniętych zakazem, które spełniają następujące warunki:

– cudzoziemiec złożył wniosek jako małżonek lub konkubent w małżonku lub dziecko pozostające na utrzymaniu w klasie rodzinnej.

– cudzoziemiec ma sponsora, który:

a) złożył wniosek o status stałego pobytu jako uchodźca lub osoba w podobnych okolicznościach; lub

b) uzyskał zezwolenie na pobyt stały po tym, jak został uznany za osobę chronioną; lub

c) został uznany za członka klasy rodzinnej i otrzymał stałe miejsce zamieszkania jako sponsorowany małżonek, wspólnik prawa, partner małżeński lub dziecko pozostające na utrzymaniu; lub

d) został uznany za członka małżonka lub konkubenta w klasie kanadyjskiej i uzyskał stałe miejsce zamieszkania jako sponsorowany małżonek lub konkubent.

– cudzoziemiec nie uczyniłby swojego sponsora niekwalifikowalnym w klasie, o którą ubiegał się sponsor, gdyby został zadeklarowany i zbadany w czasie, gdy jego sponsor wyemigrował do Kanady.

Jako wiedzą zapewne wszystkie osoby zainteresowane, aplikanci starający się o pobyt stały w Kanadzie, muszą zadeklarować na aplikacji wszystkich swoich członków rodziny. Według definicji emigracyjnej za członka rodziny uznawani są: małżonkowie (w tym partnerzy/ konkubenci, tzw. common-law), dzieci do 22. roku życia oraz dzieci tychże dzieci, które mają mniej niż 22 lata. W większości przypadków członkowie rodziny muszą również, poza wypełnieniem wszystkich formularzy, przejść badania medyczne oraz nie mieć tzw. wpisu kryminalnego (dotyczy osób powyżej 18. roku życia). Natomiast nie każdy składający podanie o pobyt stały deklaruje swoich członków rodziny. Jeżeli tak się właśnie stanie, to takie postępowanie na zawsze wykluczy tychże członków rodziny z możliwości bycia sponsorowanym do Kanady. To mówi prawo i wiele osób znalazło się właśnie w takiej niekorzystnej sytuacji.

Przypadki, w których ta zmiana prawna nie ma zastosowania

– jeżeli wnioskodawca jest już zwolniony z wyłączenia R117 (9) (d) lub R125 (1) (d) w wyniku wyjątku w podsekcji R117 (10) lub R125 (2), gdzie funkcjonariusz ustalił, że zgodnie z ustawą o ochronie imigrantów i uchodźców lub wcześniejszą ustawą cudzoziemiec nie musiał być badany.

– jeżeli sponsorowi przyznano status stałego pobytu w ramach jakiejkolwiek innej kategorii imigracyjnej nieokreślonej w polityce publicznej, w tym którejkolwiek z poniższych:

a) dowolna z klas ekonomicznych

b) pozostali członkowie klasy rodzinnej (tacy jak rodzice i dziadkowie oraz ich dzieci na utrzymaniu, osieroceni krewni i inni krewni)

c) grupa posiadaczy zezwolenia (tzw. permit holder)

d) osoby ubiegajace sie o stały pobyt z terytorium Kanady na podstawie przesłanek humanitarnych i współczuciowych (H&C)

Zmiana nie ma zastosowania, jeżeli cudzoziemiec, jeśli zostanie zadeklarowany i zbadany w czasie, gdy jego sponsor wyemigrował do Kanady, uczyniłby swojego sponsora niekwalifikowalnym w klasie, w której sponsor się zgłosił. Na przykład, jeśli sponsor

  1. wyemigrował jako małżonek, ale był żonaty z obecnym wnioskodawcą, gdy sponsor stał się stałym rezydentem (to znaczy był w związku bigamicznym lub poligamicznym)

  2. wyemigrowal jako dziecko pozostające na utrzymaniu głównego wnioskodawcy (w tym wnioskodawcy w kategorii uchodźców) lub jako dziecko pozostające na utrzymaniu w klasie rodzinnej, ale nie zgłosili swojego współmałżonka lub konkubenta, aby mogli zostać uznani za dziecko pozostające na utrzymaniu

  3. musiałby spełnić wymogi finansowe w ramach klasy rodzinnej lub SCLPC, gdyby ujawniono dzieci na utrzymaniu sponsorowanego dziecka na utrzymaniu

  4. przybył do Kanady w ramach programu, który wymagał, aby nie mial na utrzymaniu żadnych osób