Niektóre kanadyjskie regulacje prawne

agata-rebisz

Co oznacza podania nieprawdziwych informacji na granicy?

Kłamstwo dotyczące prawdziwego powodu wjazdu do Kanady jest bardzo poważnym przestępstwem, podobnie jak instruowanie takiej osoby by na granicy zatajała fakt, że przyjechała do pracy. Urzędnik CBSA nie ma problemu z wydaniem odmowy wjazdu do Kanady jeśli nie jest przekonany o prawdziwych intencjach wjeżdżającego, jak i tego, że po określonym pobycie wyjedzie on z Kanady.

Jakie są konsekwencje oferty pracy „na czarno” dla pracodawcy?

Osoby, które zatrudniają nielegalnie pracowników są narażone na dotkliwe konsekwencje w postaci kar pieniężnych do 50,000$ włącznie z pozbawieniem wolności do lat 2. Jeśli istnieją jakieś dowody na to, że pracodawca oszukiwał i wprowadzał w błąd Urząd Emigracyjny wtedy kara finansowa może sięgnąć $100,000 jak i 5 lat pozbawienia wolności.

Czy status stałego pobytu w Kanadzie można łatwo utracić ?

Wystarczy nie mieszkać w Kanadzie w ciągu 2 ostatnich z 5 lat. Wg. przepisów emigracyjnych stały pobyt w Kanadzie wcale nie musi być na stałe. Brak związków z Kanadą i praca za granicą (dla innej niż kanadyjska formy) może być przesłanką do utraty statusu.

Co obejmuje teren Kanady?

Określenie „Kanada” obejmuje nie tylko ziemie kanadyjską, ale także „wody wewnętrzne” i „morze terytorialne” w Kanadzie, z adnotacją, że „wodami wewnętrznymi” jest obszar zdefiniowany jako obejmujący też przestrzeń powietrzną nad Kanadą. Stąd Urząd Emigracyjny uważa wszystkie dzieci urodzone na tej kanadyjskiej przestrzeni powietrznej jako obywateli kanadyjskich.

Jakich uprawnień nie ma konsultant emigracyjny?

Zawodowy konsultant imigracyjny nie ma uprawnień do reprezentacji w Sądzie Federalnym i jeżeli istnieje konieczność tego typu reprezentacji – ma obowiązek poinstruowania klienta, żeby zasięgnął opinii prawnika imigracyjnego. Natomiast większość innych czynności zawodowych może wykonywać na równi z prawnikiem. Ponadto konsultant zazwyczaj prowadzi sprawy samodzielnie oraz biegle mówi w języku ojczystym klienta.

Jak z egzaminem na obywatela – trzeba coś znać i umieć?

Osoby ubiegające się o obywatelstwo kanadyjskie, zobowiązane są dostarczyć podanie oraz przystąpić do egzaminu. Dzieci poniżej 14. roku życia i dorośli powyżej 64. roku życia nie muszą pisać egzaminu ze znajomości języka angielskiego lub francuskiego, ogólnej wiedzy dotyczącej historii, geografii i systemu politycznego Kanady.

Studia w Kanadzie – można zostać?

Pozwolenie na studiowanie (ang. study permit) jest wizą na określony czas czyli każda osoba musi udowodnić, że jej intencja studiowania jest prawdziwa, że wyjedzie po ukończeniu studiów, że stać ją na studia w Kanadzie bez pracy oraz że studia w Kanadzie przyczynią się do rozwoju kariery u siebie w kraju. Definicje rządzące podaniami czasowymi – wizą studencką, wizą pracy, wizą turystyczną – wszystkie mają w sobie element intencji pobytu czasowego zgodnie z rodzajem wizy i przekonaniem o powrocie do swojego kraju po ukończeniu tej wizy.

Co to jest eTA i kiedy jest wymagana?

Od 15 marca 2016 roku wprowadzona została przez Rząd Kanady autoryzacja (eTA) na przybycie drogą lotniczą do Kanady. Jest to jakby prostsza elektroniczna forma wizy, za którą turysta musi zapłacić 7 dolarów. Osoby przybywające samochodem bądź statkiem nie muszą się ubiegać o to zezwolenie.

  • wymagana w przypadku podróżnych z państw zwolnionych z obowiązku wizowego, którzy drogą powietrzną wjeżdżają do Kanady lub przesiadają się w Kanadzie.

  • ważna przez okres do pięciu lat lub do momentu wygaśnięcia daty ważności paszportu, którym posłużono się, aby otrzymać eTA, oraz pozwala na wielokrotną podróż do Kanady i pozostanie na okres do sześciu miesięcy (funkcjonariusz straży granicznej poinformuje jak długo można zostać).

Kim jest konkubent?

Za konkubenta wg kanadyjskiego prawa emigracyjnego uważa się osobę, która pozostaje w związku na prawach żony bądź męża przez okres nieprzerwany co najmniej 12 miesięcy. Para musi przedstawić dokumentację przekonującą urząd o relacji konkubinatu, czyli pożyciu małżeńskim, ale bez ślubu. Dowodem relacji konkubinatu może być wspólne konto bankowe, wspólna nieruchomość jak i wspólne dzieci.

Jak podróżować z dzieckiem, w przypadku gdy jego tata lub mama, mają inne nazwisko od niego?

W przypadku rodzica, który podróżuje z dziećmi, a nosi inne nazwisko niż one, powinien on dysponować dokumentem potwierdzającym pokrewieństwo (akt urodzenia dziecka wraz z informacjami dotyczącymi rodziców). Przyda się też poświadczona notarialnie zgoda drugiego rodzica na wyjazd (tak zwany consent letter) w języku angielskim oczywiście. Ten „consent letter” nie jest obowiązkowym prawnie dokumentem, ale może być wymagany do okazania przez władze krajów, do których dziecko wlatuje (przy wjeździe i wyjeździe), jak także przy powrocie do Kanady. Zaświadcza on bowiem, że rodzice zgadzają się na podróż dziecka do określonego kraju w określonym terminie.