Nowe oznaczenie płci „X”

agata-rebisz

Zgodnie z oświadczeniem ministra Hussena z dnia 24 sierpnia 2017 r. , IRCC (Kanadyjski Urząd Emigracyjny) pracuje nad wprowadzeniem w swoich dokumentach stosownych zmian. Na dzisiaj IRCC oferuje środki przejściowe dla osób proszących o nadanie oznaczenia „X” w ich obywatelstwie kanadyjskim i / lub dokumencie imigracyjnym, paszporcie lub innym dokumencie podróży.

Owo „X” ułatwi osobom, które nie identyfikują się jako mężczyźni lub kobiety, w celu uzyskania dokumentów o oznaczeniu płci, które lepiej odzwierciedlają tożsamość płciową.

Wprowadzenie oznaczenia „X” we wszystkich dokumentach i systemach IRCC będzie wymagało czasu, ponieważ organizacje oraz inne departamenty rządowe, prowincje i terytoria muszą wprowadzić znaczne zmiany w swoich systemach technologicznych i zapewnić niezbędną politykę. Środki bezpieczeństwa i środki programowe są na miejscu. IRCC będzie nadal współpracował z partnerami w celu zapewnienia właściwej koordynacji tej zmiany.

Oświadczenie z dnia 24 sierpnia 2017 r.: 

Jako Kanadyjczycy wiemy, że ochrona i promowanie podstawowych praw człowieka jest koniecznością zarówno dla rządów, jak i dla osób fizycznych. Obejmuje to tożsamość płci, ekspresję płci i orientację seksualną. Honorowy Ahmed Hussen, minister ds. Imigracji, uchodźców i obywatelstwa ogłosił, że rząd Kanady będzie pracował nad wdrożeniem „X” oznaczenia płci w kanadyjskich paszportach oraz innych dokumentach wydanych przez Imigrację, Uchodźcę i obywatelstwo Kanady (IRCC ) w celu wspierania praw LGBTQ2 i przyspieszenia agendy rządu w sprawie równości płci, różnorodności i włączenia społecznego. „X” ułatwi osobom, które nie mają statusu kobiety („F”) ani mężczyzny („M”), aby uzyskać paszporty i inne dokumenty wydane przez rząd, które lepiej odzwierciedlają tożsamość płciową. Począwszy od 31 sierpnia 2017 r. IRCC będzie pierwszym departamentem Kanady w celu wprowadzenia środków tymczasowych, w tym umożliwienia osobom dodania obserwacji do swojego paszportu określającego ich płeć, należy określić jako „X”, wskazując, że nie jest to określona. Środki przejściowe będą dostępne do czasu, aż IRCC będzie mógł drukować dokumenty z „X”. To ogłoszenie ma następujące kroki w celu ochrony Kanadyjczyków przed ich prawem do określonej tożsamości płciowej oraz wolności wyrażania płci. Wcześniej tego lata Bill C-16 zmienił kanadyjską ustawę o prawach człowieka i dodał tożsamość płciową i wyrażanie płci do listy zabronionych zasad dyskryminacji. W najbliższych miesiącach rząd Kanady będzie kontynuował tę ważną pracę przy opracowywaniu spójnego, federalnego podejścia, w jaki sposób programy i usługi zbierają, wykorzystują i wyświetla informacje o płci i płci, dzięki czemu Kanadyjczycy mogą lepiej odzwierciedlać ich płeć w dokumentach rządowych, a jednocześnie chronią ich prywatność. Kanadyjski rząd zobowiązuje się do lepszego odzwierciedlenia tożsamości płciowej i różnorodności płci Kanadyjczyków.