Nowi Kanadyjczycy potrzebni od zaraz

agata-rebisz

W środę 31 października 2018 roku, szanowny Ahmed Hussen, minister ds. Imigracji, Uchodźców i Obywatelstwa, ogłosił nowy wieloletni plan rządowy odnośnie do przyjmowania imigrantów do Kanady w latach 2019-2021. Ten nowy plan imigracyjny przyniesie korzyści wszystkim Kanadyjczykom, ponieważ imigranci przyczyniają się do wzrostu gospodarczego Kanady i pomagają utrzymać Kanadę konkurencyjną w globalnej gospodarce.

Minister powiedział, że Kanada ma wielkie znaczenie na światowym rynku jeżeli chodzi o ekonomię, a dzieje się tak również dzięki wzrostowi populacji – co jak wiadomo, jeżeli chodzi o Kanadę, ma miejsce poprzez przyjmowanie do Kanady nowych imigrantów. Nowy plan opiera się zatem na silnych podstawach ekonomicznych określonych w zeszłorocznym planie poziomów i nadal w sposób odpowiedzialny zwiększa liczbę stałych mieszkańców. W 2019 roku do Kanady zostanie przyjętych ponad 330 tysięcy osób, w 2020 roku – 341 tysięcy, a w 2021 roku 350 tysięcy czyli ponad milion osób przyjedzie do Kanady na stałe w ciągu następnych trzech lat. Dla przypomnienia: w bieżącym roku do Kanady zostanie przyjętych w sumie 310 tysięcy nowych imigrantów.

Minister Hussen podkreślił znaczenie imigracji ekonomicznej w pobudzaniu innowacyjności w kraju. Dlatego rządowy plan imigracyjny skupia się na przyciąganiu najlepszych i najzdolniejszych z całego świata, przy czym większość wzrostu w 2021 r. przeznaczono na wysoko wykwalifikowaną imigrację zarobkową.
Nowo przybyli pomagają kanadyjskim firmom odnieść sukces i rozwijać się w rozwijającym się sektorze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w którym jedna trzecia pracowników to emigranci.

Większość osób imigrujących do Kanady przyjeżdża tu w programach imigracji ekonomicznej – osoby te mówią dobrze i bardzo dobrze po angielsku, oraz posiadają zawody i umiejętności, na które jest tu wielkie zapotrzebowanie, więc nie powinni mieć te osoby (przynajmniej teoretycznie) problemów ze znalezieniem pracy. Kanada przyjęła z zadowoleniem pokolenia imigrantów, którzy przenieśli swoje talenty i są integralną częścią lokalnych społeczności w całym kraju. Imigracja jest głównym filarem przyszłego sukcesu gospodarczego Kanady. Oprócz stymulowania wzrostu gospodarczego, imigracja pomaga stawić czoła wyzwaniom, przed którymi stoi Kanada, starzejącym się społeczeństwom, i odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu naszego kraju w czołówce światowej gospodarki.

Minister Hussen wypowiedział się również odnośnie do przyjmowania do Kanady uchodźców: Kanada nie zamierza wycofać się z przyjmowania tu osób potrzebujących pomocy – wręcz przeciwnie, liczba tych osób przyjmowanych do Kanady powinna się zwiększać, powiedział minister.

W bieżącej chwili Kanada przyjmuje około 43 tysiące uchodźców rocznie, a do 2021 roku liczba ta ma się zwiększyć do prawie 52 tysięcy w skali roku. Oczywiście przeznaczone na to zostały odpowiednie fundusze.

Nowy wieloletni plan poziomów imigracji wspiera kanadyjskich pracodawców i przedsiębiorstwa, zapewniając im wykwalifikowaną siłę roboczą, której potrzebują, aby pobudzać innowacje i pomóc utrzymać nasz kraj w czołówce światowej gospodarki. Opierając się na solidnych podstawach ustanowionych w ubiegłym roku i kontynuowaniu zwiększania imigracji zarobkowej, Kanada będzie mogła pozostać konkurencyjna i przyciągać talenty z całego świata.”
– Szanowny Ahmed Hussen, Minister ds. Imigracji, Uchodźców i Obywatelstwa

Nowy trzyletni plan zawiera zaktualizowane wartości docelowe na 2019 r. i 2020 r., odpowiednio 330.800 i 341.000 nowych stałych mieszkańców i wyznacza nowy cel na 350 000 w 2021 r.