Nowy paszport – nowy problem

agata-rebisz

Nowy wzór paszportu zdążył już wywołać spore kontrowersje. Wszystko przez zawartą na jednej z pierwszych stron dewizę „Bóg, Honor, Ojczyzna”, używaną od 1943 r. przez polskie siły zbrojne na Zachodzie. Decyzja o umieszczeniu jej na paszporcie, z którego korzystają także osoby niewierzące czy będące innego wyznania, wywołało dyskusję. Pojawiły się wręcz opinie, że jest to naruszanie zasady rozdziału państwa od Kościoła czy dyskryminacja części obywateli.

Tak czy inaczej wnioski o wydanie nowego paszportu, upamiętniającego szatą graficzną 100-lecie odzyskania niepodległości Polski, można składać od 5 listopada tego roku. Są one lepiej zabezpieczone. Ich wzór przewiduje projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji. Zmiany były konieczne, bowiem technologia wytwarzania strony zawierającej dane personalne i zdjęcie w paszportach (tzw. strona personalizacyjna) nie uległa zmianie od 15 lat. A system zabezpieczeń przed fałszerstwem ma lat 10. Dlatego resort zdecydował o wprowadzeniu nowego wzóru książeczek, który ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa paszportów, a tym samym umieścić je wśród najlepiej zabezpieczonych przed fałszerstwem dokumentów na świecie.

Szczególnym rodzajem zabezpieczenia jest sztywna strona personalizacyjna, co umożliwiło wprowadzenie nowego rodzaju zabezpieczeń. To m.in. transparentne okienko otoczone polem ze zmiennymi właściwościami optycznymi, element graficzny wykonany farbą optycznie zmienną, nitka zabezpieczająca widoczna w świetle UV oraz oznaczenia indywidualne dla danego dokumentu. Chroniona jest też fotografia: w jej obrębie umieszczony został znak holograficzny.

Do poczatku grudnia Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA zdążyło przygotować ponad 42 tys. paszportów.

Paszport — informacje o dokumencie

Paszport to dokument, który potwierdza twoją tożsamość i polskie obywatelstwo. Z paszportem możesz podróżować za granicę, również do krajów, które nie należą do Unii Europejskiej.

Kto może mieć polski paszport? Każdy obywatel Polski. Wyjątkowo polski obywatel może nie dostać paszportu lub można mu go odebrać — na przykład jeśli sąd lub prokuratura skieruje wniosek o odmowę wydania lub unieważnienie paszportu.

Jakie dane zawiera paszport? Nazwisko, imię lub imiona, datę i miejsce urodzenia,

obywatelstwo, płeć, wizerunek twarzy, podpis (z wyjątkiem dzieci do 13 lat oraz osób, które ze względu na niepełnosprawność nie mogą samodzielnie się podpisać), numer PESEL, datę wydania i datę końca ważności paszportu, serię i numer dokumentu, informację, kto wydał paszport.

Od 29 czerwca 2009 roku w paszportach umieszcza się również dwie dane, które może odczytać komputer (dane biometryczne): wizerunek twarzy, odciski palców — z wyjątkiem paszportów dla dzieci do 12 lat oraz osób, od których nie można pobrać odcisków.

Jak długo paszport jest ważny? 5 lat od wydania — dla dziecka do 13 lat, 10 lat od wydania — dla osoby powyżej 13 lat.

Kiedy paszport traci ważność? Twój paszport straci ważność, gdy: upłynie termin jego ważności. W paszporcie znajdziesz datę upływu terminu jego ważności, zgłosisz jego utratę albo zniszczenie, ktoś zwróci do urzędu twój zgubiony paszport, stracisz polskie obywatelstwo, zmienisz swoje dane osobowe (nazwisko, imię albo imiona, datę i miejsce urodzenia, płeć, numer PESEL),

Kiedy paszport może zosta

unieważniony? Gdy zgłosisz czyjś zgon — paszport tej osoby automatycznie straci ważność. Gdy twój paszport straci ważność, nadal możesz wjechać do Polski.

Kiedy wymienić paszport? Złóż wniosek o wydanie nowego paszportu: nie później niż 30 dni od zmiany swoich danych (na przykład nazwiska) — jeśli mieszkasz w Polsce, nie później niż 90 dni od zmiany swoich danych (na przykład nazwiska) — jeśli mieszkasz za granicą. Jeśli zmieniły się twoje dane (na przykład nazwisko po ślubie albo numer PESEL), czas na złożenie wniosku liczy się od dnia, w którym: sporządzono twój akt małżeństwa — jeśli zmieniasz nazwisko po ślubie, dostaniesz decyzję od urzędu w sprawie zmiany danych, dostaniesz orzeczenie sądu w sprawie zmiany danych, dostaniesz zagraniczny odpis aktu małżeństwa.

Co zrobić, jeśli zgubisz lub zniszczysz paszport? Zgłoś to jak najszybciej do dowolnego punktu paszportowego lub polskiego konsulatu.