Nowy wzór paszportu w 2018 roku

agata-rebisz

Nowy wzór paszportu, oprócz nowoczesnych zabezpieczeń, będzie również zawierał bardzo ważne przesłanie związane ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości – powiedział minister Mariusz Błaszczak w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, gdzie przedstawił informacje o pierwszym etapie prac nad nowym wzorem dokumentu.

Paszport wydawany w 2018 roku będzie zawierał motywy graficzne związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. W Polsce wzór graficzny paszportu jest zmieniany średnio co 10 lat. Wynika to z konieczności zapewnienia wysokiego poziomu ochrony i odpowiedniego zabezpieczenia tego dokumentu. Obecny wzór paszportu funkcjonuje od 2006 r. Zmiana wyglądu paszportu nie oznacza konieczności jego wymiany przez wszystkich obywateli. Dotyczy tylko tych osób, których dokument straci ważność lub tych, które zdecydują się wyrobić paszport po raz pierwszy.  

Paszport spełni najwyższe standardy bezpieczeństwa

– Bardzo istotną sprawą są zabezpieczenia techniczne paszportu. Będzie to jeden z najlepiej chronionych dokumentów – wyjaśnił Jakub Skiba, prezes PWPW. Nowy paszport będzie dokumentem spełniającym najwyższe standardy bezpieczeństwa. Szacujemy, że w 2018 roku otrzyma go około 1,3 mln Polaków. Unikalne zabezpieczenia i cechy stawiają go w jednym szeregu z najlepszymi paszportami na świecie. Strona z danymi osobowymi, wykonana z poliwęglanu, będzie posiadała warstwę elektroniczną umożliwiającą zapisanie danych biometrycznych. Jest to własne, opatentowane rozwiązanie PWPW oferowane do tej pory na rynkach zagranicznych. Nowy paszport zabezpieczony jest również m.in. dzięki użyciu papieru ze znakiem wodnym i specjalistyczną nitką, wykorzystaniu mikrodruku oraz specjalnych farb.

Nowe zdjęcia do dowodów – wymogi na 2018 rok i dalsze lata. Od września ubiegłego roku obowiązują nowe wymogi do dowodu osobistego. W życie weszło bowiem rozporządzenie zmieniające dotychczasową treść rozporządzenia o dowodach osobistych. 

Zupełnie nowe dowody osobiste, pozbawione danych, które nie są niezbędne, takich jak kolor oczu czy wzrost, a wyposażone w dodatkowe zabezpieczenia, np. drugie zdjęcie posiadacza dowodu zaczęto wydawać od 1 marca 2015 roku. Nowe dowody wydawane są na podstawie rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu z 29 stycznia 2015 r. Teraz wprowadzono kolejne zmiany, natury raczej kosmetycznej, a jednak warto się z nimi zapoznać, bo dotyczą głównie zdjęcia, które nieodzownie należy dołączyć do wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Zanim dowody osobiste zostaną wymienione całkowicie na e-Dowody, do czego teoretycznie powinno dojść w 2028 roku, pokaźna liczba obywateli będzie musiała wyposażyć się w dowód plastikowy. MSWiA szacuje, że w 2018 roku będzie to 2,5 mln obywateli, a do końca 2017 roku jeszcze prawie 2 mln dokumentów straci ważność, więc trzeba będzie je wymienić.

Co zmieniło rozporządzenie wydane 25 sierpnia 2017 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji?

Pierwszy ustęp wzbogacony został o takie wymagania jak: równomierne oświetlenie, widoczne brwi oraz zachowanie symetrii w pionie. Pozostałe wymogi nie zmieniły się od 2015 roku, jednak dla przypomnienia – pełna treść par. 7 ust. 1:

1. Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami – o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2–4 ustawy”.

Przesłanki, które wymienia ustawa, a o których wspomina paragraf 7 to m.in. wyjątek dotyczący noszenia nakrycia głowy zgodnie z zasadami wyznania. Również wyjątek dot. osób z wadami narządu wzroku, które mogą na fotografii występować w okularach z ciemnymi szkłami. W obu przypadkach należy jednak do wniosku załączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające przynależność do wspólnoty wyznaniowej lub zatwierdzające niepełnosprawność.

Zmiany we wniosku elektronicznym

Zmiany dotkną także postępowania składania elektronicznego wniosku o wydanie dowodu osobistego. Do elektronicznego wniosku również należy załączyć fotografię o wymaganej rozdzielczości. Wcześniej była to rozdzielczość 492×610 pikseli – od września br. jest to rozdzielczość 492×633 pikseli przy czym wielkość pliku nie może przekroczyć 2,5 MB.

Na skutek nowelizacji, od września 2017 wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony powinien być kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, a następnie wniesiony do organu dowolnej gminy.