Odciski palców i fotografia

agata-rebisz

NOWA REGULACJA Z 2018 ROKU. Począwszy od tego lata, osoby ubiegające się o wizę turystyczną, pozwolenie na naukę lub pracę (z wyjątkiem obywateli USA) lub stałego pobytu, będą zmuszone podać swoje odciski palców i zdjęcie. Aby ułatwić powtórną podróż do Kanady, osoby ubiegające się o wizy będą musiały podawać dane biometryczne tylko raz na 10 lat.

Fakty dotyczące biometrii:

Kto będzie musiał oddać odciski palców i zdjęcie (dane biometryczne)?

Każdy, kto aplikuje o:

wizę turystyczną

zezwolenie na pracę lub naukę (z wyłączeniem obywateli USA)

miejsce stałego zamieszkania, lub

status uchodźcy lub azylu

Od 31 lipca 2018 r. – osoby z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Od 31 grudnia 2018 r. – osoby z Azji, regionu Azji i Pacyfiku oraz obu Ameryk

Istnieją pewne wyjątki:

obywatele Kanady, osoby ubiegające się o obywatelstwo (w tym osoby ubiegające się o paszport) lub obecni stali mieszkańcy

dzieci w wieku poniżej 14 lat

wnioskodawcy w wieku powyżej 79 lat (nie ma zwolnienia z obowiązku starsze dla osób ubiegających się o azyl)

obywatele zwolnieni z obowiązku wizowego przyjeżdżający do Kanady jako turyści posiadający ważne elektroniczne zezwolenie na podróż (eTA)- POLACY z paszportami biometrycznymi

głowy państw i szefowie rządów

ministrowie gabinetu i akredytowani dyplomaci z innych krajów i Organizacji Narodów Zjednoczonych, przybyli do Kanady oficjalnie

posiadacze wizy amerykańskiej przejeżdżający przez Kanadę

osoby ubiegające się o status uchodźcy lub osoby chronione, które już dostarczyły dane biometryczne i ubiegają się o pozwolenie na naukę lub pracę

wnioskodawcy będący rezydentami tymczasowymi, którzy dostarczyli dane biometryczne na poparcie wniosku dotyczącego stałego rezydenta, który wciąż jest w toku

Po otrzymaniu listu z informacją, że potrzebne są Państwa dane biometryczne, należy osobiście udać się do oficjalnej lokalizacji usług gromadzenia danych biometrycznych.

Poza Kanadą są to następujące miejsca:

Centra wsparcia aplikacji w Stanach Zjednoczonych

Centra Aplikacji Wizowych (VAC) na całym świecie

Kanadyjskie przejścia graniczne

Usługi biometryczne dostępne tylko dla osoby ubiegające się o azyl, oraz dla wnioskodawców ubiegających się o pracę lub naukę, którzy są uprawnieni do złożenia wniosku na przejściach granicznych

W Kanadzie

Jeśli ubiegasz się o wizę, pozwolenie na naukę lub pracę lub stałe miejsce zamieszkania w Kanadzie – jesteś zwolniony do czasu, aż usługa na terenie Kanady zostanie udostępniona w 2019 roku.

Co się stanie, gdy przybędziesz?

Sposób, w jaki zostanie to zrobione, zależy od miejsca, w którym wjeżdża się do Kanady:

Na 8 głównych kanadyjskich lotniskach

– Państwa odciski palców będą sprawdzane automatycznie w głównym kiosku inspekcyjnym

– System sprawdzi Państwa tożsamość w oparciu o informacje zebrane podczas składania wniosku

Na mniejszych lotniskach i wszystkich portach lądowych wejścia

– Państwa odciski palców mogą zostać sprawdzone, jeśli zostaniecie Państwo skierowani do inspekcji wtórnej, w której funkcjonariusz służb granicznych użyje urządzenia do weryfikacji odcisków palców w celu sprawdzenia odcisków palców

Wjazd do Kanady

Osoby ubiegające się o stały pobyt sa zmuszone podać dane biometryczne i uiścić opłatę, niezależnie od tego, czy dane biometryczne zostały przekazane w przeszłości w celu uzyskania wizy, badania lub wniosku o pozwolenie na pracę, czy też innej aplikacji stałego rezydenta.

Koszt ddania odcisku palców oraz fotografia

  • Indywidualni wnioskodawcy: 85 CAD

  • Rodziny występujące razem w tym samym czasie: maksymalna łączna opłata w wysokości 170 CAD

  • Grupy 3 lub więcej artystów wykonawców i ich pracowników, którzy ubiegają się o pozwolenia na pracę w tym samym czasie: maksymalna całkowita opłata CAD 255 USD

Dlaczego rząd Kanady gromadzi dane biometryczne?

Kolekcja danych biometrycznych jest uznawana na całym świecie jako wiarygodne i dokładne narzędzie do ustalania tożsamości.

Ponad 70 krajów na całym świecie korzysta z biometrii w swoich programach imigracyjnych. Kolekcja danych biometrycznych pozwala rządowi Kanady efektywnie zarządzać tożsamością, ułatwiać przetwarzanie aplikacji i upraszczać wejście dla podróżnych posiadających uzasadnioną tożsamość. Pomaga odstraszać, wykrywać i zatrzymywać osoby, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa Kanadyjczyków. W jaki sposób rząd Kanady wykorzystuje zebrane dane biometryczne Biometria zapewni urzędnikom imigracyjnym dodatkowe informacje, które pomogą w podejmowaniu decyzji dotyczących dopuszczalności danej osoby i ułatwią podróż osobom niskiego ryzyka.


Wymiana informacji w oparciu o dane biometryczne z USA, Australią, Nową Zelandią i Zjednoczonym Królestwem będzie dalej wspierać integralność kanadyjskiego systemu imigracyjnego, w sposób respektujący kanadyjskie przepisy dotyczące prywatności, wolności obywatelskie i zobowiązania dotyczące praw człowieka, w tym kanadyjską kartę praw i Wolności. Na granicy, Kanadyjska Agencja Służb Granicznych będzie mogła szybko i dokładnie potwierdzić, czy tożsamość podróżnego jest uzasadniona. Przyczyni się to do bardziej wydajnego i terminowego wjazdu dla podróżnych. Na 8 głównych kanadyjskich lotniskach weryfikacja odcisków palców będzie automatycznie przeprowadzana w głównym kiosku inspekcyjnym. Na innych lotniskach i portach lądowych wejścia, funkcjonariusz służb granicznych przeprowadzi uznaniową weryfikację odcisków palców po odesłaniu do inspekcji wtórnej, gdzie tożsamość podróżnego zostanie zweryfikowana w celu upewnienia się, że osoba ubiegająca się o wjazd do Kanady jest tą samą osobą, która została zatwierdzona za granicą.