PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM ZMIAN

agata-rebisz

11 października 2017 weszły w życie zmiany do Ustawy o Obywatelstwie.

Wraz ze zmianami wprowadzonymi w ramach Royal Assent, które uchyliły niektóre postanowienia z poprzedniego rządu, Bill C-24, wprowadził istotne zmiany w obecności fizycznej oraz wieku wymaganego do spełnienia wymagań językowych i wiedzy dla stałych mieszkańców, którzy ubiegają się o obywatelstwo. Nowe wymagania zwiększają elastyczność zarówno młodszych, jak i starszych kwalifikujących się imigrantów do uzyskania obywatelstwa. Pomogają również osobom, które już rozpoczęły budowę życia w Kanadzie, otrzymać obywatelstwo szybciej.

Zmniejszenie czasu, w którym nowi przybysze muszą poczekać, a następnie ubiegać się o obywatelstwo, oraz inne zmiany ułatwia imigrantom czuć się częścią Kanady, powiedział federalny minister infrastruktury Amarjeet Sohi.

Zgodnie z nowelizacjami Ustawy o obywatelstwie, która obowiązuje od 11.10.2017:

– ludzie muszą być obecni w Kanadzie przez trzy lata, zamiast czterech z pięciu ostatnich lat.

– Każdy dzien spędzony w Kanadzie (jako osoba pod ochroną albo jako student/pracownik) przed uzyskaniem stałego pobytu w ciągu pięciu lat od ubiegania się o obywatelstwo liczy się jako pół dnia w stronę wymogów dotyczących obecności fizycznej. Maxymalny okres to rok czasu, który można tak wliczyć.

– Powrócono do danego wieku osób, ktore są zmuszone zdawać egzamin językowy i wiedzy o Kanadzie. Teraz tylko osoby w wieku od 18 do 54 lat (zamiast 14 do 64) będą musiały wziąć wiedzę i testy językowe.

„Rząd zachęca wszystkich nowych przybyszów do podjęcia ścieżki obywatelstwa”, powiedział Sohi dodając, że Liberałowie odwrócili się do konserwatywnych zasad rządu, które przyspieszyły oczekiwanie na obywatelstwo do czterech lat.

„Nasz sukces gospodarczy zależy od bardzo silnej polityki imigracyjnej, a kiedy ludzie stają się kanadyjskimi obywatelami, czują się dumni z ich kraju i bardziej dumni ze swojej społeczności. Zdecydowanie zwiększa sie przez to ich wydajność gospodarczą, a także promocja spójności społecznej”.

24 października 2017 roku oznacza dzień, w którym definicja dzieci pozostających na utrzymaniu w kanadyjskich wnioskach o wydanie imigracji Kanada wzrośnie, aby obejmować dzieci poniżej 22 roku życia. W maju tego roku imigracja, uchodźcy i obywatelstwo Kanada (IRCC) ogłosiły, że wnioski o przyznanie imigrantów otrzymane w dniu 24 października 2017 r. lub później będą przetwarzane w oparciu o nową definicję. W związku z tym formularze imigracyjne złożone w tym dniu lub po tej dacie mogą obejmować dzieci głównych wnioskodawców poniżej 22 roku życia, którzy nie są małżeństwem ani w związkach partnerskich – kinkubinacie.

Poprzednie regulacje, które weszły w życie w sierpniu 2014 r., zaniżyły definicję wiekową dzieci pozostających na utrzymaniu do lat 19. Nowa zmiana regulacyjna zwiększa maksymalny wiek osób uzależnionych od tego, co nastąpiło przed zmianą w 2014 r. Podwyższenie maksymalnego wieku dzieci pozostających na utrzymaniu nie ma zastosowania z mocą wsteczną do wniosków złożonych po dniach 1 sierpnia 2014 r. i przed 24 października 2017 r.

IRCC wyjaśnił decyzję o wstrzymaniu stosowania nowego rozporządzenia w odniesieniu do wcześniej złożonych wniosków o wydanie imigracji, ponieważ „zastosowanie zmian w aplikacjach wewnątrz procesu wymagałoby pauzy w sfinalizowaniu wielu wniosków dotyczących stałego pobytu i miałoby wpływ na czas przetwarzania w wielu programach”.

Wyjątkiem są osoby w wieku 22 lat i starsze, które polegają na rodzicach finansowo ze względu na stan zdrowia fizycznego lub umysłowego, i konieczność uznania tych osób za pozostających na utrzymaniu.

Decyzja o zwiększeniu limitu wieku dzieci pozostających na utrzymaniu wskazuje na inicjatywy łączenia rodzin w Kanadzie, a także na wpływ trendów społeczno-ekonomicznych, które wskazują, że w ostatnich latach młodzi dorośli coraz częściej decydują się na życie z rodzicami.

Prowincja Alberta ogłasza nowy program możliwości emigracji do Kanady

Władze imigracyjne w kanadyjskiej prowincji Alberta ogłosiły nowy program emigracyjny, znany jako „Opcje Możliwości” (Opportunity Stream), który rozpocznie przyjmowanie wniosków od 2 stycznia 2018. W ramach programu nominacji imigrantów Alberta (AINP).

Program ten zapewni drogę do stałego pobytu w Kanadzie dla zagranicznych pracowników pracujących w Albercie. Podobnie jak wszystkie inne kategorie AINP, jest to podstawowy program prowincji nominacji (PNP), dzięki czemu aplikacje są przetwarzane całkowicie poza federalnym systemem selekcji wstępnych (Express Entry). Zakwalifikowani kandydaci do AINP otrzymują nominację prowincjonalną, którą można następnie wykorzystać do ubiegania się o pobyt stały.

Kategoria – Opportunity Stream zastąpi dwa obecnie istniejące kategorie AINP: kategorie wspierania przez pracodawcę oraz kategorie strategicznego rekrutacji. Do czasu wejścia w tryb Opportunity Stream, aplikacje w istniejących kategoriach będą nadal akceptowane, a procesowanie tych aplikacji może trwać po styczniu 2018, mimo że nowe aplikacje nie zostaną zaakceptowane.

Kandydaci w kategorii „Opportunity Stream” potrzebują ofertę pracy od pracodawcy w Albercie. Oferta pracy niekoniecznie musi odbywać się w zawodzie wymagającym kwalifikacji, ponieważ większość zawodów jest w ramach National Occupational Classification (NOC) 0, A, B, C i D.

Wnioskodawcy muszą posiadać aktualny ważny status rezydenta w momencie składania wniosku i nie mogą mieszkać lub pracować w innej prowincji lub na terytorium innym niż Alberta. Wnioskodawcy nie pracujący w miejscu pracy wspieranym przez pozytywną decyzje ocenę na rynku pracy (LMIA) muszą mieć pozwolenie dla pracowników objętych międzynarodowymi umowami handlowymi tzn. pracowników przeniesionych w ramach przedsiębiorstwa (intra-transferee) lub osób uczestniczących w programie International Experience Canada (IEC), określonych przez Imigrację , Uchodźców i obywatelstwa Kanady (IRCC).

Kandydaci muszą udowodnić, że ich znajomość języka angielskiego lub francuskiego jest wyższa niż Canadian Language Benchmark 4, co potwierdzi test językowy uznany przez rząd Alberta. Jest to niższe wymagania niż w przypadku wielu innych programów emigracji ekonomicznej w Kanadzie, w tym popularnego federalnego programu pracowników wykwalifikowanych (Federal Skilled Worker Category – FSWC). Od 2 stycznia 2019 r. wymagany wynik testu z języka angielskiego i języka francuskiego zostanie zwiększony do minimum CLB 5 w każdym języku.

Wyznaczono wyższy próg umiejętności językowych – CLB 7 lub wyższy dla asystentów pielęgniarskich, zleceń i współpracowników służby zdrowia (NOC 3413).

Podobnie jak FSWC, wnioskodawcy musza ukończyć szkołę średnią lub wyższy poziom wykształcenia. Kandydaci, którzy nie studiowali w Kanadzie, muszą uzyskać certyfikat potwierdzenia dyplomu (ECA) z uznanej instytucji. W niektórych przypadkach aplikanci z doświadczeniem zawodowym, które kwalifikuje ich do zawodów wymagajacych certyfikatów zawodowych np. elektrycy, hydraulicy , i którzy dodatkowo posiadają uznany zawodowy certyfikat kwalifikacji z Alberty lub certyfikat handlowy, mogą nie potrzebować ECA, nawet jeśli nie studiowali w Kanadzie.

Kandydaci muszą mieć co najmniej 12 miesięcy doświadczenie zawodowe na pełen etatw ich obecnym zawodzie w Albercie w ciągu ostatnich 18 miesięcy lub przynajmniej 24 miesiące pełnoetatowego doświadczenia zawodowego w ich obecnym zawodzie w Kanadzie i / lub za granicą w ciągu ostatnich 30 miesięcy (doświadczenie to może być połączeniem doświadczeń zdobytych w Albercie, w innej kanadyjskiej prowincji lub na terytorium i / lub za granicą).

Wreszcie wnioskodawcy muszą spełniać minimalny próg dochodowy, w zależności od wielkości ich rodziny. Liczba członków rodziny (w tym wnioskodawca) – potrzebny dochód brutto (CAD):

1 osoba – $24,952
2 osoby – $35,287
3 osoby – $43,218
4 osoby – $49,904
5 osób – $55,794
6 osób – $61,120
7 osób – $66,017
8 osób – $70,575
9 osób – $74,856
10 osób – $78,905

Osoby pracujące w niektórych zawodach jak np. muzycy, pisarze, artysci, nauczycieke, górnicy nie będą mogli ubiegać się niestety w ramach kategorii Opportunity Sream AINP.