Plan emigracji do Kanady

agata-rebisz

Dziś przedstawiam Państwu 10 bezpłatnych działań, mogących pomóc w realizacji planu emigracji do Kanady

1. Proszę przygotować profesjonalne CV (Curriculum Vitae, resume), które zaprezentuje Państwa w jak najlepszym świetle.  Proszę upewnić się, że pasuje ono do stanowiska, o które się Państwo ubiegacie, tak jeśli chodzi o wykształcenie jak i doświadczenie zawodowe.

Państwa CV będzie najważniejszym dokumentem, który może zainteresować potencjalnego pracodawcę lub firmę rekrutacyjną. Oto kilka rad:

 • kanadyjscy pracodawcy szukają pracowników wyłącznie na określone stanowiska (np. jeśli szukają dekarza, jedyne doświadczenie z Państwa życiorysu, jakie będzie ich interesować, to doświadczenie w zawodzie dekarza – nie elektryka czy hydraulika). Bycie “złotą rączką” nie jest niczym złym, ale “sprzedawanie “ się potencjalnemu pracodawcy jako „człowiek do wszystkiego – złota rączka” raczej nie zapewni sukcesu. Proszę zdecydować, w którym zawodzie macie Państwo najlepsze i najdłuższe doświadczenie, i te umiejętności plus doświadczenie zaprezentować potencjalnemu pracodawcy;

 • opis doświadczenia zawodowego w resume proszę zacząć od ostatnio (czy bieżącego) zajmowanego stanowiska. Dla pracodawcy stosunkowo mniej istotne jest to, co robiliście Państwo wiele lat temu chyba, że bezposrednio związane z oferowanym stanowiskiem;

 • proszę nie umieszczać w życiorysie informacji typu: “2014 – 2016 r. – dekarz”. Raczej sugeruję w 4-5 zdaniach opisać, jakie zadanie Pan realizował jako dekarz w danej firmie. Proszę o opisanie w taki sposób każdego zawodowego doświadczenia (istotnego z punktu widzenia aplikacji na dane stanowisko);
 • proszę nie umieszczać w CV swojego zdjęcie, informacji o stanie cywilnym czy fakcie posiadania dzieci;
 • niezależnie od poziomu znajomości angielskiego, Państwa resume nie może zawierać żadnych błędów. Lepiej poprosić osobę z bardzo dobrą znajomością języka o sprawdzenie i poprawienie błędów. Błędy językowe w życiorysie często powodują odrzucenie resume już na etapie wstępnej selekcji.

2. Proszę być kreatywnym, twórczym w prezentowaniu swoich umiejętności zawodowych (oprócz przygotowania samego CV)

Jeśli posiadacie Państwo (lub ktoś ze znajomych) kamerę, warto nakręcić krótki, ok. 3 minutowy film pokazujący Wasze umiejętności. Oczywiście, ta rada dotyczy tych osób, które mogą zaprezentować się “filmowo”, np. dekarzy, glazurników, a nie księgowych. W takim filmie można także zawrzeć ok. minutową wypowiedź (najlepiej po angielsku), dlaczego chcecie emigrować do Kanady i dlaczego jest to dla Was ważne.

3. Prosze uzyska

listy referencyjne od poprzednich pracodawców. Można się spodziewać, że przynajmniej z niektórymi może skontaktować się urzędnik kanadyjskiego Urzędu ds. Imigracji (w sprawie wizy pracowniczej).

Jakie informacje będą potrzebne? Dokument musi:

 • być napisany na papierze firmowym;
 • być podpisany przez upoważnioną osobę;
 • zawierać pełen adres firmy, telefon, fax, e-mail, adres www.;
 • być opatrzony pieczęcią firmową.

List musi zawierać wszystkie informacje takie jak:

 • dokładny czas zatrudnienia w firmie;
 • wymieniać stanowiska, na jakich był Pan/i zatrudniony oraz okres i wymiar zatrudnienia;
 • opisywać dokładnie zadania i obowiązki na poszczególnych stanowiskach;
 • podawać pensję wraz z bonusem;
 • podawać ilość godzin przepracowanych tygodniowo.

Zgadzam się z tym, iż zgromadzenie tych informacji może być trudne. Proszę jednak zrozumieć, że takie są wymagania kanadyjskiego Urzędu ds. Imigracji i należy zrobić wszystko, aby im sprostać.

4. Proszę rozpocząć lub kontynuować pracę nad udoskonaleniem znajomości angielskiego.

Wcześniej czy później większość aplikujących o status stałego rezydenta w Kanadzie musi przejść testy na znajomość angielskiego (lub francuskiego). Oczywiście stosunkowo trudniej korzystać z tej rady, jeśli nie mieszka się w kraju, którego językiem urzędowym jest angielski. Mimo tego nadal pozostaje wiele różnych możliwości – czytanie angielskich tekstów, oglądanie filmów po angielsku, w oryginale (z napisami po polsku), rozmawianie z osobami znającymi ten język. Jest mało prawdopodobne, że pracodawcy w angielskojęzycznej części Kanady będą zainteresowani ofertą pracy dla osoby, która nie zna angielskiego. Często jest to związane ze sprawami BHP w miejscu pracy. Znajomość angielskiego nawet w stopniu podstawowym zdecydowanie ułatwi Państwu realizację celu jakim jest emigracja do Kanady.

5. Proszę  zrobić test oceniający Wasze szanse, test zamieszczony jest  na stronie Kanadyjskiego Urzędu ds. Imigracji.

http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/assess/index.asp

Większość kandydatów, którzy mają szanse na sukces otrzyma 67 punktów lub więcej. Kategorie, jakie sa poddawane ocenie to: wykształcenie, znajomość języków (angielski i francuski), doświadczenie zawodowe, wiek oraz łatwość adaptacji w Kanadzie.

Jedynym problemem co do wiarygodności tego testu jest fakt, że rzeczywisty kwalifikujący wynik punktowy otrzymuje się dopiero po przejściu testu językowego w systemie IELTS  (www.ielts.org). Sesje językowe organizowane są na całym świecie, proszę sprawdzić na stronie internetowej gdzie i kiedy można ten egzamin zdać. Wyniki testu ważne są przez dwa lata.

7. Czy współmałżonek lub partner przeszedł przez test oceniający zdolność do emigracji do Kanady?

Podczas oceny swoich szans na emigrację do Kanady, proszę pamiętać, że jeśli jesteście Państwo parą, główną osobą aplikującą powinna być ta, która ma szansę uzyskać więcej punktów w teście oceniającym szanse na emigrację.

8. Proszę o wypełnienie formularzy dotyczących imigracji.

Federal Skilled Worker Program (Program dla Wykwalifkowanych Pracowników) jest programem, w ramach którego najwięcej osób aplikuje o emigrację do Kanady. Należy skompletować pełen zestaw formularzy, aby można było się ubiegać o emigrację w ramach tego programu. Formularze te, obejmują m.in. informacje na temat głównego aplikanta oraz członków jego najbliższej rodziny. Z tego powodu pytania dotyczą m.in. miejsca zamieszkania i zatrudnienia od 18 roku życia, zdobytego wykształcenia, szczegółów dotyczących rodziny. To nie są trudne pytania. Jest ich po prostu dużo, w związku z czym wypełnienie formularzy zajmuje sporo czasu. Później można pomyśleć o zatrudnieniu kanadyjskiego konsultanta imigracyjnego, który przejrzy wypełnione formularze, wskaże ewentualne błędy i poradzi, co należy poprawić.

9. Szukaj i dowiedz się więcej o pracy w Kanadzie na www.jobbank.gc.ca.

Dla wielu przyszłych imigrantów najlepszą szansą na zostanie kanadyjskim rezydentem jest posiadanie takich umiejętności zawodowych, które spowodują otrzymanie oferty od kanadyjskiego pracodawcy. Prawie wszyscy pracodawcy, chcący zatrudnić obcokrajowców najpierw ogłaszają oferty pracy na www.jobbank.gc.ca. Jest to strona prowadzona przez rząd kanadyjski. Faktycznie, Kanadyjski Urząd Pracy zajmujący się wydawaniem pozwoleń wymaga, aby większość pracodawców starających się o pozwolenie na pracę potencjalnym pracownikom z zagranicy zamieszczała ogłoszenia na tej stronie, wraz z informacją na temat proponowanych warunków, w tym płacy. Proszę o zapoznanie się z tą stroną, z wymaganiami kanadyjskich pracodawców oraz przeanalizowanie finansowych ofert w Pana/i specjalizacji.

10. Warto nawiązać relacje z rodziną lub znajomymi w Kanadzie.

Osoby starające się o kanadyjską rezydenturę i mogące udokumentować posiadanie bliskiej rodziny w Kanadzie (dziadków, rodziców, rodzeństwa, wujostwa lub kuzynostwa), otrzymują dodatkowe 5 punktów w ramach oceny programu Federal Skilled Worker.

Te 5 punktów może pomóc w uzyskaniu owych 67 punktów, wymaganych przez kanadyjski Urząd ds. Imigracji.

Jeśli to Państwa dotyczy, posiadanie rodziny w Kanadzie może również okazać się bardzo pomocne przy poszukiwaniu pracy. W tej sprawie mogą Wam pomóc również przyjaciele i znajomi.