Powstańcy – „Błyskawica” i „Włodek” – uhonorowani

str-13-wterani-i-politycy

W niedzielę, 28 lipca 2019 w parafii Św. Kazimierza była celebrowana msza św. w intencji Bohaterów Powstania Warszawskiego. Prezes PVA in BC, pan Wojciech Lenartowicz odczytał list Prezydenta Warszawy przesłany na ręce naszych kolegów, uczestników powstania – Bogusława Nizio, pseudonim „Błyskawica” i Kazimierza Duchowskiego, pseudonim „Włodek”.

str-13-publicznosc Uczestnikom tego heroicznego zrywu do walki z okupantem, który miał miejsce 75 lat temu wręczono wiązanki kwiatów i laurki z gratulacjami oraz życzeniami zdrowia i długich lat życia. W tej uroczystości brali udział goście z Polski, przedstawiciele Polskiego Sejmu, Jan Warzecha i Mieczysław Miazga, którzy przyjechali do Vancouver turystycznie. Poseł Jan Warzecha zwrócił się do weteranów z podziękowaniami i słowami uznania, a następnie podkreślił swoje ogromne zaskoczenie z tego spotkania i możliwości uczestniczenia w patriotycznej uroczystości w Vancouver, mieście tak bardzo oddalonym od Ojczyzny. Po mszy, wiceprezes Polish Veterans Association in BC, pani Stefania Stawecka złożyła pod krzyżem wiązankę biało-czerwonych kwiatów.