Prawo jazdy i driver’s licence

agata-rebisz

Kanada nie była stroną Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., dlatego też kanadyjskie krajowe prawo jazdy nie uprawnia do kierowania pojazdem w Polsce. Mając na względzie art. 94 ust. 1 pkt 2 lit.b Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908) można kierować pojazdem w Polsce posiadając międzynarodowe prawo jazdy. Kanada znalazła się bowiem na liście państw, które ratyfikowały postanowienia Konwencji o ruchu drogowym sporządzonych w Genewie dnia 19 września i w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. w kwestii wzoru międzynarodowego prawa jazdy określonego w ww. przepisach.

Kto nie musi wymieniać prawa jazdy

Osoby posiadające zagraniczne prawo jazdy często będą musiały je wymienić na polskie dokumenty. Jednak nie wszystkich to dotyczy. Osoby posiadające prawo jazdy, które zostało uzyskane w krajach Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w kraju członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu nie mają obowiązku wymiany prawa jazdy uzyskanego w tych państwach.

Ważne prawo jazdy pochodzące z kraju Unii Europejskiej pozostaje ważne o ile nie zmieni się miejsce zamieszkania jego właściciela. Jeżeli miejsce zamieszkania zmieni się, to takie prawo jazdy należy wymienić. Wynika to z obowiązku posiadania dokumentu prawa jazdy z aktualnymi danymi osobowymi.

Kanadyjska regulacja prawna

W Kanadzie życie bez prawa jazdy jest trudne. Odległości do sklepów, pracy, atrakcji turystycznych czy kościoła są spore. Korzystanie z komunikacji miejskiej może być uciążliwe w niektórych sytuacjach. Prawo jazdy z Polski nie jest dokumentem pozwalającym na poruszanie się po drogach, jeśli pozostajesz w Kanadzie dłużej niż 90 dni czyli legalnie jedynie przez pierwsze 3 miesiące można używa

polskiego prawa jazdy. Niestety potem trzeba wyrobić sobie nowe prawo jazdy, nie ma opcji jego zastąpienia tzn. wymiany polskiego na kanadyjskie. W obecnej chwili gdy nie dostaje się pieczatki wjazdowej na granicy to policji drogowej trudno okreslić kiedy się dokładnie wjechało i kiedy mijają 3 miesiące aczkolwiek nie należy tego faktu nadużywać. Niewątpliwa korzyść z posiadania kanadyjskiego prawa jazdy jest taka, że jest traktowane jako dokument tożsamości i łatwiej je ze sobą nosić niż paszport. Proces wyrobienia prawa jazdy przez Polakow zależy od tego czy posiadali już uprzednio prawo jazdy czy nie. By móc poruszać się po kanadyjskich drogach samochodem osobowym należy posiadać ważne prawo jazdy z międzynarodowym prawem jazdy (w Polsce to drugie występuje jako szara książeczka ze zdjęciem z tłumaczeniem w kilku językach). Jak już wspomniałam, po Kanadzie możemy poruszać się na niekanadyjskim prawie jazdy przez 3 miesiące (wyjątkiem jest prowincja Alberta, w której można się tak poruszać rok). Po tych 3 miesiącach należy zdać egzamin teoretyczny i praktyczny, by uzyskać kanadyjskie prawo jazdy. To, czy możemy zrobić to, będąc na visitor visa to zależy od przepisów w danej prowincji. Po zdaniu testu teoretycznego w Kanadzie należy ćwiczyć jazdę i dopiero po min. 9 miesiącach można przystąpić do testu praktycznego. Można ten okres ominąć, pokazując swoje obecne prawo jazdy, które zostanie nam zniszczone przed przystąpieniem do testu praktycznego. Prawa jazdy zostaną nam skonfiskowane i zniszczone, gdyż w Kanadzie nie można posiadać dwóch praw jazdy. Polskie zawsze możemy sobie wyrobić nowe w urzędzie w Polsce. Jeśli posiadamy prawo jazdy z kraju z listy poniżej, to nie musimy zdawać żadnych egzaminów, prawa jazdy zostaną nam wymienione od ręki.

 • Austria

 • Australia

 • Francja

 • Niemcy

 • Irlandia

 • Japonia

 • Holandia

 • Nowa Zelandia

 • Korea Płd.

 • Szwajcaria

 • Tajwan

 • Wielka Brytania

 • USA

Każda prowincja ma inne przepisy drogowe, jak i sposoby uzyskania prawa jazdy.

Egzamin na kanadyjskie prawo jazdy

Jeśli czujesz, że jesteś dobrze przygotowany, idziesz do jednego z ośrodków ICBC (otwarte od godzin porannych) i zgłaszasz się do okienka. Musisz odpowiedzieć dobrze na 40 z 50 pytań. Jeśli jakiejś odpowiedzi nie znasz, możesz kliknąć funkcję omiń i potem wrócić do tego pytania. System pokazuje ci, ile masz dobrze odpowiedzianych, a ile błędnych, więc się nie musisz denerwować, jak czegoś nie wiesz  – możesz ominąć, a kto wie, może w ogóle nie będziesz musiał wracać do tego pytania. Pytania są jak w książeczce, nie takie same słowo w słowo, ale logika taka sama. Więc się nie trzeba stresować.

A co na egzaminie praktycznym?

Po pierwsze przyjedżasz swoim samochodem. Egzamin trwa około 40 minut, egzaminator w trakcie nie mówi ci, jak idzie, jedynie gdzie masz jechać i jeszcze: do this, do than when YOU think is safe. Na koniec dostaje się kartkę z wszystkimi jego notatkami – jeśli nie zdałeś, to sobie poczytaj i do następnego testu już będziesz wiedział. Jeśli zdałeś, idziesz za egzaminatorem, płacisz opłatę za wydanie plastikowego prawa jazdy, robią ci zdjęcie i dostajesz papier, że możesz jeździć, a karta przyjdzie po ok. tygodniu.

 

Prawa jazdy na samochody ciężarowe niestety nie można wymienić, należy zrobić kurs i zdać odpowiednie egzaminy. Kurs trwa około 2-3 miesięcy, a koszt włącznie z egzaminami to około 3-7 tys. CAD – cena zależy od miejscowości, gdzie ten kurs i egzaminy robimy.