Prawo jazdy w Kanadzie i w Polsce

agata-rebisz

KANADA – Kilka przydatnych zasad:

 • Za wyjątkiem Montrealu można skręcać w prawo na czerwonym świetle (po uprzednim zatrzymaniu się).
 • Na skrzyżowaniu bez świateł i znaków pierwszeństwa obowiązuje zasada FIFO (first in, first out) – czyli samochód, który pierwszy dojechał do skrzyżowania, pierwszy opuszcza skrzyżowanie. Jeśli dwa samochody dojadą do skrzyżowania w tym samym czasie, obowiązuje zasada – samochód z prawej ma pierwszeństwo.
 • Bezwzględnie należy ustąpić pierwszeństwa samochodom policji, ambulansom i wozom strażackim. Jeśli pojazd na sygnale zbliża się od tyłu, należy zjechać na prawo i zwolnić, a w razie konieczności zatrzymać się. Jeśli samochód na sygnale stoi na drodze lub przy drodze, należy zwolnić i przejechać po wolnym, nie-bezpośrednio sąsiadującym pasem.
 • Dozwolony limit alkoholu we krwi to 0.08% (w niektórych prowincjach 0.05%)
 • Nie wolno blokować hydrantów.
 • Kanadyjczycy jeżdżą po prawej stronie jezdni (tak samo jak w Polsce).
 • Posiadacze polskiego prawa jazdy mogą go używać przez pierwsze 3 m-ce pobytu – w przypadku dłuższego pobytu potrzebne będzie prawo jazdy kanadysjkie
 • Kanadyjczycy używają systemu miar SI, czyli prędkości są podawane w kilometrach na godzinę, odległości w kilometrach.
 • W większych miastach znajdują się tzw. “Diamond Lines” – w zależności od regionu kraju mogą ich używać autobusy i/lub taksówki, motocykle; ze względu na wysokie kary lepiej ich unikać.
 • Piesi mają zawsze pierwszeństwo na przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach.
 • W prowincji Quebec większość (wszystkie) znaki są w języku francuskim.

Prawo jazdy z Polski nie jest dokumentem pozwalającym na poruszanie się po drogach, jeśli pozostajesz w Kanadzie dłużej niż 90 dni czyli legalnie jedynie przez pierwsze 3 miesiące można używa

polskiego prawa jazdy. Niestety potem trzeba wyrobić sobie nowe prawo jazdy, nie ma opcji jego zastąpienia tzn. wymiany polskiego na kanadyjskie. W obecnej chwili jak nie dostaje się pieczatki wjazdowej na granicy to policji drogowej trudno okreslić kiedy się dokładnie wjechało i kiedy mijają 3 miesiące aczkolwiek nie należy tego faktu nadużywać.

Niewątpliwa korzyść z posiadania kanadyjskiego prawa jazdy jest taka, że jest traktowane jako dokument tożsamości i łatwiej je ze sobą nosić niż paszport.

Proces wyrobienie prawa jazdy przez Polakow zależy od tego czy posiadali już uprzednio prawo jazdy czy nie. Więcej informacji na stronach internetowych ICBC (instytucji zajmującej się sprawami drogowymi w Kanadzie).

POLSKA REGULACJA

Kanada nie była stroną Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968r., dlatego też kanadyjskie krajowe prawo jazdy nie uprawnia do kierowania pojazdem w Polsce. Mając na względzie art. 94 ust. 1 pkt 2 lit.b Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908) można kierować pojazdem w Polsce posiadając międzynarodowe prawo jazdy. Kanada znalazła się bowiem na liście państw, które ratyfikowały postanowienia Konwencji o ruchu drogowym sporządzonych w Genewie dnia 19 września i w Wiedniu dnia 8 listopada 1968r. w kwestii wzoru międzynarodowego prawa jazdy określonego w ww. przepisach.

Kto nie musi wymieniać prawa jazdy

Osoby posiadające zagraniczne prawo jazdy często będą musiały je wymienić na polskie dokumenty. Jednak nie wszystkich to dotyczy. Osoby posiadające prawo jazdy, które zostało uzyskane w krajach Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w kraju członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu nie mają obowiązku wymiany prawa jazdy uzyskanego w tych państwach.

Ważne prawo jazdy pochodzące z kraju Unii Europejskiej pozostaje ważne o ile nie zmieni się miejsce zamieszkania jego właściciela. Jeżeli miejsce zamieszkania zmieni się, to takie prawo jazdy należy wymienić. Wynika to z obowiązku posiadania dokumentu prawa jazdy z aktualnymi danymi osobowymi.

Osoby posiadąjące inne zagraniczne prawa jazdy muszą je wymienić na polskie dokumenty, jeżeli pobyt czasowy lub stały w Polsce przekroczy 6 miesięcy.

Aby móc wymienić zagraniczne prawo jazdy na polskie należy udokumentować pobyt stały lub czasowy w Polsce. Pobyt czasowy to co najmniej 185 dni.

Dzięki tej wymianie możesz kierować pojazdami w Polsce i Unii Europejskiej. Twoje zagraniczne prawo jazdy przestanie być ważne po 6 miesiącach od uzyskania przez ciebie stałego lub czasowego pobytu w Polsce.

Kanadyjczycy posiadający kanadyjskie prawo jazdy powinni zatem postara

się również o międzynarodowe prawo jazdy a w przypadku pobytu dłuższego niż 185 dni powinni pomyśle

o wyrobieniu sobie polskiego prawa jazdy.