Programy pilotażowe dla opiekunów

agata-rebisz

Kanadyjskie programy pilotażowe dla opiekunów są teraz otwarte i akceptują na aplikacje, a Program pośredni dla opiekunów otwiera sie 8 lipca na 3 miesiące. Kanada przyjmuje teraz zgłoszenia do dwóch nowych pilotażowych programów emigracyjnych dla opiekunów.


Program pilotażowy Home Home Care Provider i Home Support Worker Pilot zastępują programy dla opiekunów opiekujących się dziećmi i opieką nad osobami o wysokich potrzebach medycznych i zapewniają kwalifikującym się opiekunom ścieżkę do stałego pobytu po zdobyciu dwóch lat kanadyjskiego doświadczenia zawodowego.

Wnioski złożone do programów pilotów opiekujących się dziećmi i opiekujących się osobami o wysokich potrzebach medycznych przed 18 czerwca będą nadal przetwarzane, ale wnioski nie będą już przyjmowane przez te programy pilotazowe po tej dacie.

Nowy program pilotażowy dla opiekunów domowych i pracowników pomocy domowej zapewni pozwolenia na pracę tylko opiekunom, którzy mają ofertę pracy w Kanadzie i spełniają następujące kryteria:
• Wyniki testów językowych przedstawiające Canadian Language Benchmark (CLB) poziom 5 z języka angielskiego lub francuskiego;
• Jeden rok kanadyjskiej edukacji policealnej lub zagranicznego odpowiednika; i

Dopuszczalnosć w Kanadzie (legalny pobut w Kanadzie albo możliwosć ubiegania się o przyjazd)

Opiekunowie pracujący już w Kanadzie w pozwoleniu na pracę, którzy spełniają te kryteria, mogą również ubiegać się o pobyt stały za pośrednictwem nowych pilotów.

Opiekunowie z doświadczeniem zawodowym w Krajowej Klasyfikacji Zawodowej (NOC) 4411 (z wyłączeniem rodziców zastępczych) są uprawnieni do stałego pobytu za pośrednictwem Pilotażowego Opiekuna Domowego. Opiekunowie z doświadczeniem zawodowym w NOC 4412 (z wyłączeniem gospodyń domowych) kwalifikują się do stałego pobytu za pośrednictwem pilota Home Support Worker Pilot.


IRCC powiedział, że nowe programy mają 12-miesięczny standard przetwarzania wniosków o pozwolenie na pracę i sześciomiesięczny standard przetwarzania wniosków o pobyt stały od tych, którzy spełniają wymóg doświadczenia zawodowego.


Jakie są najważniejsze aktualizacje dla nowych programow pilotażowych?

Najważniejsze zmiany w stosunku do pilotów wychowujących opiekę nad dziećmi i opieką nad osobami o wysokich potrzebach medycznych obejmują:


• Pozwolenia na pracę specyficzne dla zawodu zamiast pozwoleń na pracę specyficznych dla pracodawcy. Ta zmiana pozwoli opiekunom na zmianę pracodawców;

Najbliższa rodzina opiekuna będzie również uprawniona do otrzymania pozwoleń na pracę i / lub pozwoleń na naukę;

Pracodawcy nie będą już potrzebować oceny wpływu na rynek pracy (LMIA) przed zatrudnieniem opiekuna z zagranicy.

Urzad Emigracyjny potwierdza, że nowi programy zapewnią „wyraźne przejście ze statusu tymczasowego do stałego” dla opiekunów i ich rodzin, gdy opiekun zgromadzi wymagane dwa lata kanadyjskiego doświadczenia zawodowego. Doświadczenie zawodowe należy zdobyć w ciągu 36 miesięcy, zanim kandydat złoży wniosek o pobyt stały. „Kanada dba o naszych opiekunów. Zobowiązaliśmy się do poprawy życia opiekunów i ich rodzin, którzy przyjeżdżają z całego świata, aby troszczyć się o naszych bliskich z tymi nowymi programami, powiedział w komunikacie prasowym.”Ahmed Hussen, minister ds. Imigracji, uchodźców i obywatelstwa Kanady, Nowi programy mają maksymalnie pule 2750 głównych kandydatów rocznie, w sumie 5500 głównych kandydatów wraz z ich najbliższą rodziną.

 

Rozszerzona tymczasowa ścieżka dla opiekunów

IRCC ogłosił również, że ponownie otworzy Interim Pathway dla opiekunów do nowych wniosków na trzy miesiące, począwszy od 8 lipca. Ta ścieżka jest przeznaczona dla osób, które zdobyły doświadczenie zawodowe w Kanadzie od 30 listopada 2014 r., Jako dostawca opieki nad dzieckiem w domu, pracownik pomocy domowej lub połączenie obu programów w kanadyjskim programie tymczasowego pracownika zagranicznego.

Doświadczenie zawodowe musi być zgodne z początkowym opisem i listą głównych obowiązków Kanadyjskiej Narodowej Grupy ds. Klasyfikacji Zawodowej (NOC) 4411 lub 4412.

Tymczasowa ścieżka dla opiekunów zostanie ponownie otwarta dla osób, które zamierzają mieszkać poza Quebecem i które:

mają zezwolenie na pracę w Kanadzie, pozwolenie na pracę inne niż pozwolenie na pracę w programie Live-in Caregiver (LCP) (w momencie składania wniosku);

lub

złożył wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę inny niż pozwolenie na pracę w Programie Opiekuna na żywo; lub

ubiegał się o przyznanie statusu i jest uprawniony do przywrócenia statusu, i posiadał pozwolenie na pracę inne niż pozwolenie na pracę w programie Live-in Caregiver, zgodnie z ostatnim pozwoleniem na pracę;

i

umiejętności językowe co najmniej CLB / NCLC 5 w języku angielskim lub francuskim;

i

12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy w Kanadzie od 30 listopada 2014 r. w odpowiednim zawodzie;

i

minimum kanadyjskiego dyplomu ukończenia szkoły średniej lub nie-kanadyjskiego dyplomu, świadectwa lub dyplomu, który jest równy kanadyjskiemu dyplomowi szkoły średniej.

Zagraniczne dyplomy będą wymagały Edukacyjnej Ewaluacji (ECA) – wydanej w ciągu pięciu lat przed datą złożenia wniosku przez zatwierdzoną organizację – co oznacza, że zagraniczny dyplom, świadectwo lub poświadczenie jest równoważne ukończonemu dyplomowi szkoły średniej w Kanadzie.