Przedłużanie wizy turystycznej

agata-rebisz

PRAWO AGATY. Obywatele krajów ruchu bezwizowego, między innymi też Polacy, mogą przyjeżdżać do Kanady bez wizy i dopiero po wylądowaniu w Kanadzie otrzymują wizę pobytową, tzw. turystyczną. Tym samym obywatele Polski, którzy przyjeżdżają w celach turystycznych są zwolnieni ze złożenia odcisków palców i zdjęć (dane biometryczne).

Urzędnik CBSA (ang. Canada Border Services Agency) stawia pieczatkę, która jest własnie tą wizą pobytową. Jeżeli jest sama pieczątka z datą wjazdu – w Kanadzie można przebywać turystycznie do 6 miesięcy od daty wjazdu. Jeśli pod pieczątką widnieje wpisana inna data – turystycznie przebywać można jedynie do tej daty (często jest to krócej niż 6 miesięcy). Od jakiegoś czasu nie wbijane są żadne pieczątki i wtedy trzeba zachować swój bilet lotniczy bądź pamiętać dokładną datę przylotu, zwłaszcza jeśli myśli się o przedłużeniu pobytu w Kanadzie.

Najczęściej Polacy przylatują do Kanady w celach turystycznych, by odwiedzić rodzinę, znajomych, poznać kraj. Jeśli jednak chcą zostać dłużej niż data na ich wizie/ pieczątce to trzeba tę wizę przedłużyć.

Jak się przedłuża wizę turystyczną prawidłowo?

Otóż wizę turystyczną przedłuża się na pismie i wysyła podanie (odpowiednio umotywowane) albo pocztą, albo droga elektroniczną poprzez portal internetowy. Szybciej rozpatrywane są podania elektroniczne (online) – około 48 dni natomiast te wysłane pocztą to okres rozpatrywania wynosi do 111 dni. Bardzo ważne jest wysłanie podania przed czasem by zachować swój legalny status w Kanadzie. Najpóźniej trzeba to zrobićw przedostatnim dniu ważności wizy. Jeśli się tego nie zrobi to status turysty jest utracony i trzeba ubiegać się o jego przywrócenie (tzw. restoration of temporary resident status). Oczywiście każda korespondencja z Urzędem Imigracyjnym musi być potwierdzona zatem proszę nie wysyłać żadnych podań zwykłym listem, tylko poleconym, aby był dowód nadania. Zaświadcza on bowiem o naszym pobycie w Kanadzie do momentu uzyskania decyzji.

Jak się przedłuża wizę według niektórych osób?

Część osób myśli, iż jest lepszy i przyjemniejszy sposób na przedłużenie wizy turystycznej w Kanadzie a mianowicie wyjazd na jeden dzień bądź weekend do USA (jeśli oczywiście ma się wizę do USA). Urzędnik wbije nową wizę, czyli nową pieczątkę wjazdu i następne 6 miesięcy można siedzieć w Kanadzie otóż może być inaczej. Nie zawsze bowiem przy kolejnym wjeździe do Kanady ze Stanów, turysta otrzyma „nową” pieczątkę. Trzeba wiedzieć , że przy każdym wjeździe urzędnik na granicy na nowo ocenia powód wjazdu – nie wstawia on bezmyślnie pieczątek, zwłaszcza teraz gdy stemple nie są obowiązkowe. W związku z tym mogą mieć miejsce następujące scenariusze:

  • brak nowej pieczątki jeśli „stara” jest jeszcze ważna i urzędnik nie widzi celu wbijania nowej i ułatwiania tym samym dłuższego zostania w Kanadzie, ponieważ są określone procedury odnośnie do przedłużania wizy turystycznej po wnikliwym przepytaniu (co konkretnie dana osoba tak długo robi w Kanadzie i co zamierza robić) osoba otrzymuje – VISITOR RECORD – wizę, która jest potwierdzeniem tego, co mówi pieczątka – ten visitor record wcale nie music być na następne 6 miesięcy, jak myśleliśmy – tylko na krócej np. na 2 tygodnie, albo na tyle, co “mówiła” oryginalna pieczątka wjazdu.

  • osoba przepytana o powody przyjazdu do Kanady plącze się w zeznaniach i nie zna nazwisk, telefonów przyjaciół/ rodziny, które odwiedza i wtedy może się zdarzyć (bardzo rzadko) że nie zostanie w ogóle wpuszczona z powrotem bądź zostanie wpuszczona ale jej paszport zostaje skonfiskowany i odebrać go można dopiero wtedy, gdy się okaże bilet powrotny w jakimś krótkim terminie np. w ciągu tygodnia.

Chciałabym zatem przestrzec przed takim sposobem „przedłużania wizy”. Jeśli ktoś poważnie myśli o pozostaniu legalnym w Kanadzie to proszę przedłużyć swój pobyt tak jak to się powinno robić wg. przepisów. Szczerze radzę by nie kombinować i jesli ktoś nie wie jak wypełnić i umotywować wniosek i jakie dokumenty załączyć to proszę o kontakt ze mną.