Przeszukiwanie telefonów komórkowych.

agata-rebisz

Czego można się spodziewać na granicy z USA czyli… Straż graniczna w USA może przeszukiwać Twój telefon: oto kilka szczegółów na temat tego jak. 4 stycznia 2018 Amerykanski Urząd Celny i Ochrony Granic (US Customs and Border Protection) wydał nową dyrektywę zatytułowaną „Przeszukiwanie graniczne urządzeń elektronicznych„. W rzeczywistości

wydała nową dyrektywę, która określa nowe limity dla amerykańskich służb granicznych, którzy uzyskują dostęp do telefonów podróżnych, ustalając kryteria, kiedy mogą żądać haseł, przeprowadzają rozległe przeszukiwania, takie jak pobieranie dokumentów przechowywanych w chmurze (Iclouds) lub przesyłanie plików na nośnik pamięci do analizy.

Podczas jednej z kilku drażliwych dyskusji podczas przesłuchania w Senacie USA w ubiegłym tygodniu, sekretarz krajowego bezpieczeństwa kraju został zmuszony do wyjaśnienia nowej polityki, która umożliwia agentom celnym zbadanie telefonów komórkowych podróżnych na granicy.

– „Chcę się upewnić, że to rozumiem, mieszkam godzinę drogi od granicy z Kanadą” – powiedział w Vermont senator Patrick Leahy. – „Jeśli pojadę do Kanady i odwiedzę krewnych mojej żony, a wrócę … mogą powiedzieć: – Chcemy twojego laptopa i telefonu oraz kodu dostępu . A ja mówię: – Czy masz jakiś powód? Mówią: – Nie potrzebujemy tego. Czy to prawda? Mogą to zrobić?. Witaj w Ameryce” – dodał sarkastycznie Leahy.

Sekretarz Kirstjen Nielsen wyjaśniła niektóre kwestie z tego, co robi nowa polityka i czego nie robi. Poniżej niektóre kluczowe szczegóły:

– Przeszukanie telefonów gwałtownie się zwiększyło: W zeszłym roku agenci graniczni sprawdzili 30 200 telefonów i innych urządzeń – co oznacza wzrost o prawie 60 procent w porównaniu z rokiem 2016. Urzędnicy USA twierdzą, że pozostaje to niewielki odsetek wszystkich podróżnych – 0,007 procent, czyli mniej więcej jeden na 13 000 osób. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego mówi, że konieczne jest zwalczanie przestępstw, takich jak terroryzm i pornografia dziecięca.

Agenci celni mają szeroką władzę: Funkcjonariusze straży granicznej mogą z łatwością odmówić komuś wejścia. Są sposoby, że mogą z tobą zadzierać. Mogą po prostu ogłosić ci ryzyko imigracyjne … zatrzymać cię, zawrócić do czasu współpracy. To wystarczy, by przestraszyć ludzi i zmusić do współpracy.

– Twoje hasło: Agenci graniczni mogą żądać hasła, aby otworzyć telefon bez konkretnej przyczyny.

– Chmura: Tutaj są nowe ograniczenia. Agenci nie mogą po prostu zacząć pobierać starych plików z chmury. Mogą przeszukiwać dane widoczne w telefonie. Nie mogą korzystać z telefonu, aby uzyskać dostęp do wszystkiego, co może być przechowywane zdalnie.

– Tryb samolotowy: Oficerowie mają poprosić podróżnych o odcięcie sygnału. Ma to na celu zapewnienie, że zdalne pliki nie zostaną przypadkowo pobrane. Jeśli uzasadniają to względy bezpieczeństwa, dyrektywa z 4 stycznia mówi, że funkcjonariusze mogą sami wykonywać zadanie wyłączenia łączności.

– Wyszukiwanie zaawansowane: Funkcjonariusz może oceniać to jako niezbędne do celów bezpieczeństwa narodowego, na przykład w przypadkach, gdy podróżny znajduje się na liście obserwacyjnej, w celu podłączenia telefonu do dysku twardego, a następnie skopiować jego zawartość do analizy. Dyrektywa mówi, że wymaga to zatwierdzenia pewnej rangi przełożonego.

– Konfiskata: Jeśli nie mogą uzyskać dostępu do urządzenia, funkcjonariusze mogą zatrzymać telefon na okres kilku dni. Zatrzymania przekraczające pięć dni muszą zostać zatwierdzone przez kierownictwo. Aby zatrzymać urządzenie, funkcjonariusze jednak muszą wypełnić formularz.

– Informacje dodatkowe: Prawnicy mogą dochodzić przywileju klienta-klienta, powołując się na to, które pliki są poufne, a funkcjonariusz musi skonsultować się z radcą celnym i biurem adwokackim Stanów Zjednoczonych, aby ustalić, które pliki należy odizolować od zwykłego wyszukiwania. Dokumentacja medyczna, zastrzeżone informacje biznesowe i notatki dziennikarzy muszą być przetwarzane zgodnie z prawem amerykańskim, takim jak przepisy dotyczące prywatności i tajemnicy handlowej.

– Dokładność: podróżujący mogą być obecni podczas przeszukiwania, ale nie mogą poprosić o wyświetlenie ekranu. Podróżujący muszą zostać powiadomieni o celu przeszukiwania. Na tych prawach istnieją wyjątki dotyczące bezpieczeństwa narodowego. Ale podróżni muszą otrzymać informacje o tym, gdzie mogą złożyć skargę. Przeszukiwanie musi być udokumentowane, a statystyki przechowywane i regularnie publikowane. Regularne audyty muszą śledzić, czy agenci przestrzegają reguł.

– Uzyskanie zapisów: wszelkie kopie informacji przechowywanych przez organy celne USA muszą zostać zniszczone, a każde urządzenie elektroniczne zwrócone – chyba że istnieje zagrożenie bezpieczeństwa i prawdopodobna przyczyna wyjątku.

Co więc robić?

Przed przekroczeniem granicy z USA usuń prywatny materiał lub prześlij go do chmury; na granicy sam włącz tryb samolotowy; i przygotuj się na okazanie telefonu – nieznajomość haseł działa na Twoją niekorzyść.

Agenci graniczni nie mogą uniemożliwić obywatelom Stanów Zjednoczonych wjazdu do kraju, nawet jeśli odmawiają odblokowania urządzenia lub podania hasła. Jednak agenci mogą eskalować spotkanie, jeśli odmówisz, na przykład agenci mogą przejąć twoje urządzenia, zadawać natrętne pytania, intensywniej przeszukiwać twoje torby lub zwiększać o wiele godzin długość zatrzymania. Jeśli jednak to zagraniczny turysta nie zastosuje się, agenci mogą odmówić mu wjazdu do USA.