Przez program opieki do stałego pobytu?

agata-rebisz

Warto powrócić do tematu programu opiekunów, ponieważ wiele osób, zwłaszcza polskich imigrantek w Europie Zachodniej, zajmuje się opieką (osoby starsze / schorowane, dzieci).


W Kanadzie prawo pozwala na sprowadzenie opiekunki czy opiekuna na wizę pracowniczą, w lutym 2019 zapowiedziano na okres najblizszych 5 lat
uruchomienie 2 nowych pilotażowych programów imigracyjnych dla opiekunek/opiekunów (pilot program – Home Child Provider Provider oraz program pilotażowy – Home Support Worker).

Opiekunowie będą wkrótce mieli dostęp do 2 nowych 5-letnich pilotów ds. Imigracji, którzy zastąpią wygasające i nieskuteczne obecne programy pilotażowe (live in caregiver). Nowe programy (pilot program – Home Child Provider Provider oraz program pilotażowy – Home Support Worker) pozwolą opiekunom przyjechać do Kanady wraz z rodziną i ubiegać sie o stały pobyt po określonym czasie.

Opiekunowie tacy będą wkrótce mieli większą elastyczność, aby szybko zmienić pracę, a bariery, które uniemożliwiają członkom rodziny towarzyszenie opiekunom w Kanadzie, zostaną usunięte, zapowiedzial Ahmed Hussen, Minister ds. Imigracji, Uchodźców i Obywatelstwa.

W przypadku nowych programow pilotażowych kandydaci zostaną poddani ocenie pod kątem kryteriów stałego pobytu przed rozpoczęciem pracy w Kanadzie. Gdy opiekun uzyska zezwolenie na pracę i 2 lata doświadczenia zawodowego, uzyska dostęp do bezpośredniej ścieżki stałego pobytu.

Te programy pilotażowe zastąpią dotychczasowe programy: Opieka nad dziećmi i opieka nad osobami o wysokich potrzebach medycznych i obejmą:

Wizę pracowniczą dla konkretnego pracodawcy, która umożliwi pracę opiekunom, zapewniając możliwość szybkiej zmiany pracy w razie potrzeby.

Otwarte pozwolenia na pracę dla małżonków / konkubentów  i zezwolenia na naukę dla dzieci pozostających na utrzymaniu, aby umożliwić rodzinie opiekuna ich towarzystwo w Kanadzie.

Ponadto Minister uruchomił również tymczasową ścieżkę dla opiekunów, która będzie otwarta od 4 marca 2019 r. do 4 czerwca 2019 r.

Ten program przejściowy ma miejsce po tym jak wysłuchano bezpośrednio opiekunów i zainteresowanych stron, że poprzednie zmiany dokonane w 2014 r. nie zostały dobrze zrozumiane i wyegzekwowane. Wielu opiekunów zaczęło pracować dla rodzin w Kanadzie, aby później dowiedzieć się, że nie kwalifikują się do stałego pobytu w ramach istniejącego programu.

Aby rozwiązać ten problem, tymczasowa ścieżka dla opiekunów zapewni tym opiekunom możliwość stałego pobytu w Kanadzie. Program przejściowy będzie miał zmodyfikowane kryteria w porównaniu do obecnych programów pilotażowych i zaoferuje ścieżkę stałego pobytu dla opiekunów, którzy w dobrej wierze przybyli do Kanady i zapewniają opiekę Kanadyjczykom, bez wyraźnej ścieżki stałego pobytu.

Rząd Kanady nadal angażuje się w proces łączenia rodzin i eliminuje zaległości we wszystkich strumieniach imigracyjnych. W 2017 r. Rząd zobowiązał się do wyeliminowania 80% zaległości personelu odpowiedzialnego za opiekę i skrócenia czasu przetwarzania od szczytu trwającego ponad 60 miesięcy. Do tej pory rząd zmniejszył 94% zaległości i skrócił czas przetwarzania do 12 miesięcy.

cytaty

„Opiekunowie zapewniają opiekę rodzinom w Kanadzie, które jej potrzebują, a teraz nadszedł czas, aby Kanada zaopiekowała się nimi w zamian. Zapewniamy im zarówno możliwość sprowadzenia tu członków ich rodzin, jak i dostęp do stałego miejsca zamieszkania, aby zademonstrować nasze zaangażowanie. „

– Szanowny Ahmed Hussen, Minister ds. Imigracji, Uchodźców i Obywatelstwa.

Istotne fakty

W październiku 2017 r. Około 9000 spraw, reprezentujących 24 000 opiekunów i członków ich rodzin, zostało zalegalizowane przez program LCP (Live-in Caregiver Program). Dziś do przetworzenia pozostało już tylko 495 przypadków, co daje ogółem 2655 osób, co stanowi redukcję o 94 procent.

Czas przetwarzania nowych wniosków od tych, którzy zostali przywiązani do LCP, wynosi 12 miesięcy zamiast maksimum 60 miesięcy wcześniej.

Wnioski pod opieką nad dziećmi i opieką nad osobami o wysokich potrzebach medycznych nadal są przetwarzane w ciągu 6 miesięcy lub krócej.

Zarówno pilot Home Child Provider Provider, jak i pilot Home Support Worker Pilot wystartują jeszcze w tym roku i będą mieć maksymalnie 2 750 głównych kandydatów na każdego, łącznie 5 500 głównych wnioskodawców rocznie. Małżonkowie / partnerzy społeczni i dzieci pozostające na utrzymaniu nie będą wliczani do tego limitu.

Jeśli ktoś jest zdecydowany na program opiekuna to może zadzwonić pod numer + 1-604 779 6465 lub wysłać e-mail na adres immigrationtokanada@gmail.com, aby uzyskać informacje na temat kolejnych kroków dotyczących aplikacji, jak i swojego udziału w tym programie.