Ścieżki imigracyjne do Kolumbii Brytyjskiej

agata-rebisz

BC PNP –jest to jeden z największych kanadyjskich programów nominacyjnych nowych mieszkańców prowincji. Kolumbia Brytyjska, jest trzecią co do wielkości prowincją kraju pod względem wielkości i populacji. Przyciąga tętniącym życiem Vancouver, a także bujną przyrodą usianą uroczymi małymi i średnimi miastami. Uznając znaczenie imigracji dla wzrostu populacji i rozwoju gospodarczego, Kolumbia Brytyjska opracowała obszerny program nominacji prowincjonalnych – PNP BC, który dzieli się zasadniczo na dwie kategorie: Pracownicy wykwalifikowani i imigracja dla przedsiębiorców.

Kategoria- Imigracji Pracowniczej zapewnia drogę do stałego miejsca zamieszkania Kanady dla wykwalifikowanych i srednio wykwalifikowanych pracowników w zawodach o wysokim zapotrzebowaniu w B.C. oraz dla międzynarodowych absolwentów, kwalifikujących się kanadyjskich programów i instytucji policealnych. Kategoria- Imigracji Pracowniczej ma pięć kategorii: pracownik wykwalifikowany, pracownik służby zdrowia, absolwent międzynarodowy, absolwent międzynarodowej szkoły średniej i poziom wejściowy oraz pracownik srednio/nisko-wykwalifikowany.

Pierwsze cztery z tych kategorii – Skilled Worker, Healthcare Professional, International Graduate i International Post-Graduate – są również powiązane z federalnym systemem Express Entry i umożliwiają BC PNP nominowanie wykwalifikowanych kandydatów robotników z profilem Express Entry.

Kandydaci Express Entry z nominacją prowincjonalną otrzymują dodatkowe 600 punktów w stosunku do wyniku Comprehensive Ranking System (CRS), co skutecznie zapewnia zaproszenie do ubiegania się o stałe miejsce zamieszkania w Kanadzie w kolejnym losowaniu z puli Express Entry.


W 2018 r. Kolumbia Brytyjska wyznaczyła 6500 kandydatów do imigracji na stałe miejsce zamieszkania w Kanadzie, z których prawie połowa przeszła przez Express Entry B.C. kategorie. Podczas gdy kryteria kwalifikacyjne różnią się w zależności od kategorii, wymóg, aby zarówno kandydaci posiadający status Imigracji Pracowniczej, jak i kandydaci z ekspresowym wjazdem mieli stałą, pełną ofertę pracy od pracodawcy BC, jest wspólny dla wszystkich z wyjątkiem Międzynarodowej kategorii Podyplomowej.

System oparty na punktach

W 2016 r. Kolumbia Brytyjska wprowadziła tzw. Skills Immigration Registration System (SIRS), system oparty na punktach, który klasyfikuje kwalifikujących się kandydatów zgodnie z wynikiem opartym na takich czynnikach, jak wykształcenie, doświadczenie zawodowe, znajomość języka angielskiego i rodzaj pracy otrzymana oferta.

Najwyżej oceniani kandydaci w każdej kategorii Pracownicza Imigracja / Ekspresowe Entry BC, która korzysta z SIRS, są oni zaproszeni do ubiegania się o nominację prowincjonalną poprzez regularne losowania z odpowiednich pul kandydatów.

Rejestrowanie profilu online SIRS jest wymagane dla wszystkich Pracownikow Wykwalifikowanych / Express Entry B.C. kategorie z wyjątkiem profesjonalnej opieki zdrowotnej i międzynarodowej studiów podyplomowych.

Pilot techniczny

Inną niedawną innowacją wprowadzoną przez BC PNP było stworzenie swojego pilota technicznego w 2017 roku.

Cel pilotażowy Tech Umiejętności Imigracja / Ekspress Entry B.C. kandydaci z kwalifikującą się ofertą pracy w 29 wyznaczonych zawodach technicznych. Ostatnio przedłużony do czerwca 2020 r., Pilotaż ułatwia rekrutację wykwalifikowanych pracowników zagranicznych przez firmy technologiczne w prowincji, które borykają się z niedoborami siły roboczej i redukują zwykły wymóg oferty pracy ze stałego stanowiska do rocznej oferty pracy, która ma co najmniej 120 dni pozostały w momencie składania wniosku.

Aspekty tego pilota obejmują usługi wsparcie dla pracodawców, cotygodniowe remisy techniczne, priorytetowe przetwarzanie aplikacji oraz pewną elastyczność w czasie trwania ofert pracy.


Kategoria przedsiębiorcy

Oprócz Imigracji Pracowniczej, istnieje droga imigracji do Kolumbii Brytyjskiej na podstawie doświadczenia przedsiębiorczości. Istnieją trzy kategorie w ścieżce imigracyjnej przedsiębiorcy BC PNP: Entrepreneur Immigration – Base Category; pilot regionalny; oraz kategoria pilotów strategicznych.

Dwuletni pilot regionalny jest najnowszą innowacją BC PNP i został wprowadzony w ubiegłym roku w celu wspierania rozwoju gospodarczego poza dużymi obszarami miejskimi prowincji. Program umożliwia uczestniczącym społecznościom regionalnym kierowanie przedsiębiorców do BC PNP, których propozycje biznesowe spełniają lokalne priorytety gospodarcze. Kandydaci zaproszeni do składania wniosków i których wnioski zostały zatwierdzone przez BC PNP, mogą następnie ubiegać się o dwuletnie zezwolenie na pracę w kanadyjskim rządzie federalnym. Przedsiębiorcy, którzy zakładają swoją firmę i spełniają kryteria biznesowe BC PNP, mogą ubiegać się o nominację prowincjonalną dla stałego miejsca zamieszkania w Kanadzie.

Osoby zainteresowane pozostaniem w Kanadzie a zwłaszcza w Kolumbii Brytyjskiej są proszone o kontakt.