SPK KOŁO NR 3 – STOWARZYSZENIE CZY WYDMUSZKA?

logo-pl

PISZĘ,
JAK JEST.

Felieton ten powstał w odpowiedzi na liczne głosy rodaków mieszkających w Vancouver (BC), którzy prosili o wyjaśnienie enigmatycznej sprawy Polish Veterans Association in BC (PVA)/ Stowarzyszenie Polskich Kombatantów (SPK). Ponieważ broniłam PVA w sądzie Kolumbii Brytyjskiej, podjęłam się tego zadania. Wierzę bowiem, że przybliżenie istotnych faktów dotyczących tej kuriozalnej sytuacji pomoże w jej zrozumieniu.

E.L. Kwiecień 2020

 

SPK KOŁO NR 3
– STOWARZYSZENIE CZY WYDMUSZKA?

Na stronie internetowej SPK Canada1 pod zakładką „Linki” widnieje informacja z której wynika, że obecnie istnieją tylko cztery koła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (SPK) w Kanadzie: w Calgary (nr 18), w Ottawie (nr 8), w St. Catharines (nr 27) i w Vancouver (nr 3). Należy tu wyjaśnić, że filia SPK w Vancouver nigdy nie była legalnie zarejestrowana2 w Kolumbii Brytyjskiej (BC). Doprawdy trudno to zrozumieć, zwłaszcza że zgodnie z przepisami obowiązującymi w naszej prowincji3 organizacje spoza BC działające na jej terenie muszą tu być zarejestrowane.

Jak potwierdziło BC Supreme Court (BCSC) w Vancouver, Koło nr 3 nie jest stowarzyszeniem4. De facto, jest to nieformalna grupa kilku osób reprezentujących SPK Kanada z siedzibą w Toronto. Działania osób pod szyldem Koła nr 3, takie jak rozpowszechnianie informacji o tym, co zrobiono w przeszłości5, nie mają na celu nic innego, jak kreowanie iluzji, że grupa wciąż aktywnie pracuje, oraz wmawianie polonijnej społeczności, że koło‐wydmuszka to realna organizacja.

Warto przypomnieć, że skupia ono osoby, które po prostu nie pogodziły się z faktem odsunięcia ich – co stało się wolą większości wyrażoną w demokratycznym głosowaniu – od sprawowania „nadzoru” nad dorobkiem weteranów w Vancouver, chronionym przez Polish Veterans Association in BC (PVA) przed przejęciem go przez Toronto.

Należy przy tym dodać, że tzw. SKP Koło nr 3 reprezentują te same osoby, które nieprzypadkowo podały PVA do sądu. Zainteresowanych informuję, że sprawa ta figuruje w katalogu BCSC jako: Skrzymowska v. Polish Veterans Association in B.C., 2018 BCSC 373.

Pozostawienie propagandowych działań wspomnianego Koła nr 3 bez komentarza mogłoby sprzyjać utrwaleniu obrazu, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Jest bardzo prawdopodobne, że owej „wydmuszce” chodzi właśnie o stwarzanie pozorów legalności i zasadności jej istnienia. Uporczywe stosowanie taktyki manipulacji przypomina czasy socjalistycznej propagandy. Współcześnie zaś nosi znamiona tak zwanego strategicznego zarządzania percepcją społeczności.

Zatem jedynie poznanie faktów pozwoli dostrzec prawdziwy charakter rozpowszechnianych działań, fabrykowanych przez SPK często z udziałem innych lokalnych podmiotów. Takie postępowanie jest bardzo szkodliwe, prowadzi bowiem do niepotrzebnych konfliktów wśród polonijnej społeczności, a nawet jest powodem zakłopotania i zawstydzenia, zamiast wzmacniać więzi między rodakami za granicą.

Przyjrzyjmy się więc tej zdesperowanej organizacji, która stara się za wszelką cenę zaistnieć na zachodzie Kanady. Przypomnijmy, że Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie zostało zarejestrowane w prowincji Ontario. Na szczeblu krajowym ma swoje filie zwane kołami. W publikacji z roku 1997 dr Edward Soltys6 podaje informację, że w Kanadzie działało kiedyś 30 filii. Jednak z upływem czasu ich liczba stopniowo się zmniejsza. I tak w roku 2017

było ich zaledwie 12, a w 2020 zostały tylko trzy, nie licząc wspomnianej filii‐wydmuszki w Vancouver.

Trzeba przy tym pamiętać, że Polish Veterans Association in BC (PVA) nie podlega SPK. Jest bowiem niezależną organizacją, która ma własną konstytucję, prawa i oficjalną pieczęć. PVA jest również właścicielem nieruchomości przy 1134 Kingsway w Vancouver. Na marginesie warto wspomnieć, że historyczna pieczęć PVA z lat 50. została w 2017 roku przywłaszczona przez osoby z ustępującego Zarządu tzw. Koła nr 3. Na szczęście dzięki rozporządzeniu wydanemu przez sąd BC pieczęć została odzyskana w 2018 roku.

Istniejąca od ponad 65 lat PVA została zarejestrowana przez jej założycieli pod unikatową nazwą, aby podkreślić jej odrębność od SPK Kanada. Nazwano ją stowarzyszeniem weteranów, a nie kombatantów, aby zaznaczyć, że nie jest kołem lub filią innej organizacji, lecz w pełni niezależnym stowarzyszeniem o odrębnej osobowości prawnej w BC.

Tę ważną decyzję przemyślano starannie i podjęto z wielką rozwagą po to – jak wspominają najstarsi członkowie PVA – by zagwarantować, że dorobek stowarzyszenia wypracowany przez weteranów zamieszkałych w Vancouver w przypadku jego rozwiązania pozostanie w BC. Tak rozważne posunięcie założycieli PVA odegrało kluczową rolę w historii stowarzyszenia, ponieważ pozwoliło na przetrwanie woli jej założycieli aż do turbulentnych czasów współczesnych.

Przez lata próbowano zmienić ten niby niepozorny fakt. Przez dekady wmawiano członkom stowarzyszenia, że PVA i SKP to jedna i ta sama organizacja. Dlatego coraz więcej osób wierzyło, że to prawda, że SPK to tłumaczenie na język polski angielskiej nazwy PVA. No cóż, licho nie śpi, a wieloletnia propaganda uprawiana z uporczywą konsekwencją wśród polonijnej społeczności powolutku mogłaby zmienić ten fakt w prawdę.

Tylko dzięki wielu oddanym członkom stowarzyszenia, ochotnikom z PVA i jego sympatykom, którzy odważnie stawili czoła bezceremonialnemu dążeniu do zawłaszczenia dorobku weteranów w Vancouver, PVA zdołało się obronić.

Niefortunne w tej całej sprawie jest to, że osoby, które podały PVA do sądu, aby usłyszeć to, o czym dobrze wiedziały: Koło nr 3 nie jest stowarzyszeniem, natomiast PVA jest nim, tym samym naraziły organizację weteranów na ogromne, przy tym zupełnie niepotrzebne, koszty i ograniczyły jej działania na całe miesiące.

Drogi Czytelniku, jest bardzo prawdopodobne, że „wydmuszka” tak łatwo nie zrezygnuje z dalszych działań propagandowych. Jedno jest pewne, że tym razem fikcja tworzona i rozpowszechniana przez nią zostanie szybko rozpoznana i nie będzie powielana.

Autor: Ela Łukowska, Polish Roots Society

 1
Źródło:  www.spkcanada.com, zakładka ‘Linki’.

2 “Branch 3 is an unincorporated organization. As such, it has no independent legal existence from its parent organization”. Źródło: BC Supreme Court Judgement z 23 lutego 2018, w sprawie Skrzymowska v. Polish Veterans Association in B.C., 2018 BCSC 373 – paragraf [2].

3 “An incorporated not‐for‐profit corporation from outside the province must register in B.C. as an extraprovincial non‐share corporation and maintain its registered status for as long as it operates in B.C.” https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment‐business/business/not‐for‐ profit‐organizations.

4 “Branch 3 is not a society”. Źródło: BC Supreme Court Judgement z 23 lutego 2018, w sprawie Skrzymowska v. Polish Veterans Association in B.C., 2018 BCSC 373, paragraph [26].

5 E-mail informacyjny z Konsulatu Generalnego RP w Vancouver z dnia 3 kwietnia 2020 z

załączonym plakatem wyprodukowanym przez SPK Koło nr 3.

6 1997, Soltys, E, Road to Freedom 1946–1996, The Polish Combatants’ Association in Canada Inc.

 

 

1-tottttttttttttttttt