Sponsorowanie małżonków i konkubentów

agata-rebisz

 

Krąży wiele opowieści o tym, jak to łatwo jest dostać stały pobyt w Kanadzie jeśli życiowym partnerem/partnerką jest osoba o ugruntowanym stałym statusie w Kanadzie – mowa o obywatelach i stałych rezydentach. Chciałabym zatem dzisiaj napisać o kategorii sponsorskiej członków rodziny – mężach/ żonach jak i konkubentach.

 

Aby aplikacja w ogóle mogła zostać pozytywnie rozpatrzona to osoba sponsorująca musi spełniać odpowiednie wymogi. Należy zatem dowiedzieć się, jakie one są, co wpływa na pozytywną decyzję sponsorowania, czy muszą być wysokie dochody, czy wystarczą niskie? Czy posiadanie wysokiego kredytu dyskwalifikuje czy nie? Czy sponsor musi mieć stałe wynagrodzenie, a jeśli tak to jakie? Czy mógł być uprzednio karany? Jakie mogą być inne powody odmowy? Nie należy zatajać żadnych informacji ponieważ nawet pozornie najmniej znaczący szczegół może mieć wpływ na decyzję czy dana osoba kwalifikuje się jako sponsor i tym samym sprawa będzie dalej rozpatrywana.

Na przykład, przy sponsorowania żony lub męża, dochody należy posiadać, ale obowiązują tu zupełnie inne zasady aniżeli w przypadku sponsorowania rodziców. Sponsor nie musi spełniać wymogu finansowego (tak zwanego LICO), choć urzędnik musi być także przekonany, że rodzina nie będzie korzystać z zasiłku socjalnego.

Istotna jest kwestia konkubinatu, który w Polsce nie jest zalegalizowany. Za konkubenta wg kanadyjskiego prawa emigracyjnego uważa się osobę, która pozostaje w związku na prawach żony bądź męża przez okres nieprzerwany co najmniej 12 miesięcy. Para musi przedstawić dokumentację przekonującą urząd o relacji konkubinatu, czyli pożyciu małżeńskim, ale bez ślubu. Dowodem relacji konkubinatu może być wspólne konto bankowe, wspólna nieruchomość jak i wspólne dzieci.

Jeśli już dojdzie do dalszego rozpatrywania sprawy to trzeba udowodnić, że zawarty związek jest prawdziwy, a nie zawarty jedynie dla celów emigracyjnych. Poprawnie wypełnione i umotywowane dokumenty to podstawa. Urzędnik podejmuje decyzje na podstawie dostarczonego materiału i na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikującej. Nie zawsze takie rozmowy są obowiązkowe, jeśli aplikacja wraz z obowiązkowym materiałem dowodowym jest dobrze przygotowana.

Niestety, wiele osób bagatelizuje podania małżeńskie, myśląc, że jest to prosta, gwarantowana sprawa. Aplikanci nie zdają sobie sprawy, że ewentualne apelacje są długotrwałe i kosztowne i nie ma gwarancji na pozytywne ich rozstrzygnięcie, więc lepiej za pierwszym razem wypełnić dokumenty poprawnie.

Na zakończenie chciałabym również wyjaśnić, że są dwie drogi sponsorowania najbliższych – spoza Kanady jak i z wewnątrz Kanady. Wiele osób myli te procedury i stad powstaje masa nieporozumień.

Z własnej praktyki wiem że, prowadzenie sprawy poza Kanadą jest często lepszą opcją, gdyż procedura jest szybsza. Nie jest także konieczne, by osoba opuszczała teren Kanady na cały czas rozpatrywania wniosku, a właśnie tak wiele osób myśli. Niestety procedura ta nie daje możliwości pracy legalnej w Kanadzie podczas rozpatrywania wniosku. Opcję taką natomiast daje sponsoring z wewnątrz Kanady, które prawdopodobnie ze względu na dość długi okres procesowania umożliwia szybsze rozpoczęcie legalnego zarobkowania już po otrzymaniu wizy pracowniczej w ciągu ok. 4 miesięcy.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w przygotowaniu bądź sprawdzeniu dokumentów to powierzcie Wasze sprawy licencjonowanym profesjonalistom. Często przyjaciele czy znajomi nie mają odpowiedniej wiedzy, a prawo zmienia się w Kanadzie często. Jeden mały błąd może kosztować więcej niż konsultacja z doradcą emigracyjnym.