Staże językowo-społeczne Fundacji Barka

str-14-1

W dniach 8-10 czerwca, w ośrodku Loon Lake Camp w Maple Ridge odbyło się zorganizowane przez stowarzyszenie Barka Canada zgrupowanie dla młodzieży polonijnej z Alberty oraz Kolumbii Brytyjskiej, która zgłosiła się do udziału w programie staży językowych finansowanych przez Senat RP.

Fundacja Barka w Polsce uzyskała z Senatu RP środki na zorganizowanie

3-tygodniowego stażu w Polsce dla 10 przedstawicieli młodej Polonii kanadyjskiej i realizuje ten program w partnerstwie ze stowarzyszeniem Barka CA. Młodzi ludzie przesłali eseje dotyczące ich zainteresowania sprawami społecznymi w lokalnej społeczności i ich zaangażowania się w nie. Do programu zgłosili się wspaniali młodzi ludzie w wieku 19-33 lat, zainteresowani sprawami społecznymi i pielęgnowaniem swojej polskości. Prawie wszystkie osoby, które nadesłały eseje mogły wziąć udział w zgrupowaniu. Podczas zajęć młodzi ludzie dowiedzieli się więcej o Fundacji Barka w Polsce oraz o działaniach Barki CA i planowanym programie stażu.

Uczestniczyli również w wykładzie dr Marii Daszkiewicz dotyczącym zagadnienia stresu migracyjnego, a także wzięli udział w warsztatach dotyczących potrzebnych w ich wspólnotach inicjatyw społecznych. W trakcie zgrupowania był tez czas na integrację w trakcie wędrówek po przepięknych okolicach, kajakowaniu i wspólnym śpiewie przy ognisku. Jednocześnie odbywały się wywiady, na podstawie których przedstawiciele Fundacji Barka z Polski wyłonili 10 osób, które biorą udział w stażu językowo-społeczno-kulturalnym w Polsce. Jedna z uczestniczek, która zawodowo pracuje jako pracownik socjalny została opiekunem grupy.

Zgrupowanie w Maple Ridge zakończyło się spotkaniem w wynajętej sali w Burnaby Museum, na które przybyły rodziny uczestników programu oraz osoby zainteresowane tą inicjatywą.

Z kilkoma osobami, które nie mogły dotrzeć na zgrupowanie zostały przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne podczas zaaranżowanych osobnych spotkań lub przez skype.

Podczas wyjazdu do Polski (11 lipca-2 sierpnia 2018) przedstawiciele Młodej Polonii mają okazję poznać działania społeczne prowadzone w Polsce przez Fundację Barka i inne organizacje, a także odwiedzić miejsca ważne dla kultury i historii Polski. Organizatorzy mają nadzieję, że będzie to dla nich inspirujący i ubogacający czas, który oprócz okazji do pobytu w Polsce przyniesie również pogłębienie zainteresowania sprawami społecznymi i chęci włączania się w rożne inicjatywy w naszych, lokalnych społecznościach. 

Maria Placewicz