Utrudnienia dla osób z wyrokiem sądowym

agata-rebisz

Pod koniec roku 2018 wejdą w życie nowe przepisy dotyczące osób mających wyrok karny. Nadchodzące zmiany w przepisach prawa karnego w Kanadzie mogą być powodem odmów:

  • pobytu stałego,

  • kryminalnej rehabilitacji lub

  • przyczyną deportacji dla osób posiadających wyrok za jazdę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, nawet jeśli osoba taka posiada już pobyt stały w Kanadzie.

Jako że, wsród Polaków wykroczenia te nie należą do rzadkości, warto zwrócić uwagę na niekorzystne zmiany w procesach imigracyjnych.

Osoba przebywająca tymczasowo w Kanadzie i starająca się o pobyt stały, wizę pracy, wizę studencką, może z tego powodu otrzymać decyzję negatywną oraz nakaz deportacyjny. Oczywiście są także pewne opcje prawne, by odwoływać się od nakazów deportacyjnych. Najprawdopodobniej nowe legalizacje prawne są związane z tym, że od listopada w Kanadzie zalegalizuje się użycie marihuany i rząd już teraz chce zaostrzyć przepisy dla osób, które prowadzą pod wpływem środków odurzających czy alkoholu.

Według nowych przepisów, maksymalna kara za jazdę w stanie nietrzeźwym, zostanie zwiększona z 5 do 10 lat. A zatem w świetle przepisów emigracyjnych, wykroczenie takie będzie definiowane jako poważne (serious criminality). Zmienić to może całą sytuację prawną wnioskodawcy, który posiada taki wyrok. A zatem osoba, która popełniła takie wykroczenie, będzie miała mniejsze szanse zalegalizowania statusu, natomiast większe otrzymania nakazu deportacyjnego. Natomiast osoby z pobytem stałym po takim poważnym wykroczeniu, mogą w łatwy sposób stracić stały pobyt w Kanadzie.

Radzę zatem, by nie pozwalać znajomym, bliskim kierować po spożyciu alkoholu, poniewaz osoby posiadające rekord kryminalny aby zneutralizować swoją sytuację imigracyjną, muszą ubiegać się o specjalne zezwolenia lub uzyskać kryminalną rehabilitację, ewentualnie zawieszenie wyroku w Kanadzie. Ta procedura nie dzieje się to automatycznie i wnioskodawca musi przekonać wpierw urząd, że zasłużył na rehabilitację po upływie określonego czasu. Podobnie w przypadku specjalnego zezwolenia na pozostanie. Jednak najtrudniejsze w tym wszystkim może być to, że służby porządkowe CBSA (kanadyjskie służby celne) chcą deportować taką osobę, zanim zezwolenie na pozostanie czy rehabilitacja zostaną uzyskane. Należy nadmienić, że Urząd Emigracyjny nie deportuje.

Można złożyć odwołanie od deportacji, ale procedury są skomplikowane i kosztowne.

Opłaty rządowe za rozpatrzenie wniosku o rehabilitację za kierowania pojazdem wpływem alkoholu lub środków odurzających również wzrosną z 200 CAD do 1000 CAD po wejściu w życie ustawy, dodając jeszcze więcej powodów, aby rozwiązać to szybciej niż później.

Sytuacja emigracyjna danej osoby zależy też od indywidualnych okoliczności, a zatem warto skonsultować swoją sprawę ze specjalistą imigracyjnym. Dowiedzieć się, jakie są szanse na zneutralizowanie prawne „kryminalności”. W przypadku wezwania na rozmowę z urzędnikiem straży granicznej CBSA, warto także doinformować się, jakie mamy jeszcze prawa i opcje przedłużenia pobytu w Kanadzie lub szanse wygrania apelacji sądowej w sprawie wydanego nakazu deportacyjnego.

Ponownie zachęcam do skorzystania z usług licencjonowanych doradców emigracyjnych, którzy pomogą i podpowiedzą jak wybrnąć z danej sytuacji. Dzięki znajomości najnowszych przepisów mają najlepsze rozeznanie jaką strategię w sytuacji danego klienta wybrać.