Zmiany prawne w procesie sponsorowania małżonka/konkubenta bądź dziecka

agata-rebisz

Z dniem 15 grudnia 2016 rząd Kanady ujednolicił przepisy dotyczące sponsorowania swoich najbliższych. Zmiany w przepisach jak i w dokumentach mają na celu redukcję czasu rozpatrywania wniosków zarówno w przypadku osób, które oczekują na decyzje w Kanadzie, jak i poza Kanadą.

Dokonano następujących zmian:

*Jedna aplikacja dla osób zarówno sponsorujących swoich partnerów/ dzieci z Kanady, jak i spoza Kanady – wszyscy aplikanci mogą używać teraz ten sam zestaw dokumentów oraz tę samą listę wymaganych dokumentów.

*Nowy przewodnik po dokumentach – aplikanci mogą przygotować dokumenty w oparciu o krótszy i bardziej czytelny pamflet.

*Zindywidualizowana lista dokumentów – aplikanci mogą zacząć używać jeden z 4 dostępnych zestawów dokumentów (w zależności kto jest sponsorowany) aby dowiedzieć się jakie formy i dokumenty należy wypełnić i załączyć

*Uproszczony kwestionariusz dotyczący osoby sponsorującej – nowa wersja jest łatwiejsza do zrozumienia i zawiera mniej pytań

*Badanie medyczne – aplikanci nie muszą załączać badan medycznych wraz z aplikacją. Instrukcje będą wysłane do aplikanta w momencie gdy potrzebne będzie to badanie do dalszego rozpatrywania wniosku.

*Zaświadczenie o niekaralności – aplikanci potrzebują the police certificates z kraju gdzie obecnie mieszkają; oraz z kraju, w którym spędzili większość swego życia po ukończeniu 18 lat. Inne zaświadczenia o niekaralności mogą ewentualnie też być wymagane w późniejszym terminie.

Osoba sponsorowana może uzyskać więcej informacji, jak i mieć do nich ułatwiony dostęp poprzez swoje konto na stronie rządowej IRCA. Dzięki niemu aplikant może:

1. Otrzymać instrukcje odnośnie dokumentów wymaganych do ewentualnej dosyłki.

2. Sprawdzić status swojej aplikacji.

3. Otrzymać informacje z Urzędu Emigracyjnego bezpośrednio na swoje konto internetowe na IRCC.

Różnice

Grudzień 2015

1. Dwa zestawy aplikacji, jeden dla aplikujących się z Kanady i drugi dla osób sponsorowanych spoza Kanady

2. Sto osiemdziesiąt stron przewodnika jak wypełniać dokumenty – inny dla aplikujących się z Kanady i inny dla spoza Kanady, jak także dla sponsorów I aplikantów

3. Czternaście różnych przewodników oraz list z wymaganymi dokumentami

4. Trzy oddzielne kwestionariusze dotyczące związku oraz 1 forma oceniająca zdolność sponsorowania

5. Wymagane z góry badanie medyczne oraz zaświadczenie o niekaralności

Okres rozpatrywania: do 26 miesięcy (około 80% podań)

Grudzień 2016

1. Jeden zestaw aplikacji dla wszystkich

2. Jeden przewodnik, zawierający jedynie 75 stron

3. Jedna lista wymaganych dokumentów

4. Jedna forma dotycząca związku jak i zdolności sponsorskiej

5. W późniejszym etapie rozpatrywania, wymagane są badanie medyczne oraz zaświadczenie o niekaralności

Okres rozpatrywania: 12 miesięcy (około 80% podań)

****

Wcześniej bo 29 października 2016 roku rząd Kanady opublikował projekt zmiany prawa imigracyjnego, który mógłby uchylić wymóg warunkowego stałego pobytu w odniesieniu do niektórych sponsorowanych małżonków i partnerów-konkubentów. Zmiany mogą wejść w życie już wiosną 2017 roku. Obecnie, jeśli sponsorowany współmałżonek/konkubent pozostał w związku ze swoim sponsorem na okres dwóch lat lub mniej i para nie ma wspólnych dzieci, pobyt stały może zostać odebrany. Dlaczego rząd zaproponował zmianę? Okazało się, że w wielu przypadkach sponsorowane najczęściej żony czy partnerki musiały znosić przemoc domową, były zastraszane przez partnerów, tylko dlatego, by nie stracić pobytu stałego. I tak naprawdę, czy wymóg był w stanie pomóc wykryć papierowe małżeństwa? Jeśli para weszła w tak zwany układ biznesowy, poczekanie dwa lata z separacją lub intencją rozwodu nie było tak trudne do zrobienia. Jeśli sponsorowana osoba wykorzystywała naiwność i uczucie sponsora, także okres dwóch lat nie był aż tak długi, by nie doczekać do terminu, kiedy wymóg warunkowy został spełniony.