V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy

str-14-15-zjazd3

W dniach 20-23 września w Warszawie odbył się V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. Organizatorami Zjazdu pod znaczącym hasłem „Łączy nas Niepodległa” były: Stowarzyszenie Wspólnota Polska oraz Rada Polonii Świata. Zjazd odbył się pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Jako Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej miałam zaszczyt i wielką przyjemność reprezentować nas wszystkich, czyli Polonię z Kolumbii Brytyjskiej, na tym jubileuszowym zjeździe. Był to mój pierwszy udział w światowym wydarzeniu polonijnym. Ogrom pracy włożony w jego zorganizowanie, jak również okazja by podzielić się sukcesami i bieżącymi sprawami Polonii z całego świata były niepowtarzalne. W zjeździe wzięło udział około 600 delegatów ze wszystkich stron świata. Licznie była reprezentowana Polonia amerykańska , kanadyjska, brytyjska, brazylijska, australijska jak również z większości krajów europejskich i wschodu Europy oraz rejonów syberyjskich. str-14-15-zjazd3

Program Zjazdu obejmował między innymi: Mszę Świętą za Ojczyznę, złożenie kwiatów przy grobie Nieznanego Żołnierza, uroczyste otwarcie Zjazdu w Parlamencie RP, Koncert Niepodległościowy z udziałem gwiazd polskiej estrady, oraz spotkanie z parą prezydencką. str-14-15-zjazd1

– Bardzo Państwu dziękuję, że cały czas trwacie przy polskości i przy Polsce, że nigdy o niej nie zapomnieliście – mówił Prezydent RP Andrzej Duda do uczestników V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy. W spotkaniu wzięła udział również małżonka Prezydenta, Agata Kornhauser-Duda.

Drugiego dnia uczestnicy Konferencji brali udział w kilku forach tematycznych: ŚWIATOWE FORUM ORGANIZACJI POLONIJNYCH, ŚWIATOWE FORUM DUSZPASTERSTWA POLONIJNEGO, ŚWIATOWE FORUM NAUKI POLSKIEJ POZA GRANICAMI KRAJU, ŚWIATOWE FORUM EDUKACJI POLONIJNEJ, ŚWIATOWE FORUM SPORTU I TURYSTYKI POLONIJNEJ, ŚWIATOWE FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH

Jako delegat z BC byłam uczestnikiem Forum Organizacji Polonijnych które ze względu na bliską współpracę z naszymi lokalnymi organizacjami polonijnymi ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Otwierając Światowe Forum Organizacji Polonijnych, marszałek Senatu RP, Stanisław Karczewski zapewnił, że Senat, który tradycyjnie wspiera Polonię, nadal będzie to robił. Podkreślił, że Izba nie ma monopolu na współpracę z Polonią, współdziała z odpowiednimi organami państwa i bardzo wieloma instytucjami. Zgodnie z oczekiwaniami Polaków mieszkających poza krajem priorytetami dla Izby są nauka języka polskiego, wakacyjne przyjazdy dzieci i młodzieży polonijnej do Polski, wzmocnienie Polonii w Ameryce Południowej. Poinformował, że rozważana jest możliwość, aby Polonia miała swojego przedstawiciela w polskim parlamencie. str-14-15-zjazd2

Na zakończenie parlamentarnej części
V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy podsumowano efekty pracy w forach tematycznych, przedstawiono rekomendacje i postulaty przyszłych działań na rzecz Polonii i Polaków zagranicą oraz ich aktywności na rzecz Ojczyzny.

Więcej informacji znajdziecie Państwo już wkrótce

na kongresowej stronie internetowej: www.kpkbritishcolumbia.com

Iwona Świątczak, Prezes KPK BC

str-14-15-zjazd4